• lv

Viļakas novads

57° 10' 20.01468", 27° 40' 2.3476799999999"

6 PAKAVI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova, Rekovas iela 21
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29469377
AA meži, SIA
Viļakas nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 1
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25353004
ĀBELES ZIEDS, Balvu rajona I.Orlovskas individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 3 - 1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Abra M, SIA
Viļakas nov., Susāju pag., Ilziņi, "Vējavoti"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
A.DŪMIŅŠ, Balvu rajona Susāju pagasta m."Salas" zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Susāju pag., Sils, "Salas"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācijatirdzniecībapreču ražošana un realizācijasadzīves pakalpojumimežizstrādekokapstrādetransporta pakalpojumiārējā ekonomiskā darbībamārketingsu.c. statūtos paredzētā darbība Telefons
+371 20208738
E-pasts
adumins@inbox.lv
Adventure Club Žīguri
Viļakas nov., Susāju pag., Stūrīši, "Vecozoli"
1.Popularizēt Ziemeļlatgales rekreācijas resursu saudzīgu izmantošanu Latvijā un Eiropā;
2.Atbalstīt nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanu.
Telefons
+371 25914108
ADVORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Upīte, Akas laukums 4
Pētniecisko urbumu veikšana (43.13, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29621058
E-pasts
andris.slisans@gmail.com
ĀFRIKAS ZIEDS, B.Šoļina tirdzniecības individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Dārzu iela 1 - 4
tirdzniecība
AGAPE
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Upīte, Stabļovas iela 1
Stiprināt Latvijas kultūrtelpu:
- veicināt starpnacionālo, starpkultūras komunikāciju un kultūras apmaiņu, īpašu uzmanību pievēršot romu un citu mazākumtautību kultūras popularizēšanai Latvijā un ārpus tās robežām;
- atbalstīt latviešu un citu tautu tradīciju kopšanu un saglabāšanu.
Izmantot mākslas daudzveidīgās iespējas skolēnu spēju attīstīšanai un atbalsta sniegšanai:
- atbalstīt talantīgus bērnus un sekmēt viņu spēju attīstību;
- radīt radošā darba iespējas bērniem no maznodrošinātajām, trūcīgajās un sociālā riska ģimenēm, veicinot lietderīgu un produktīvu brīvā laika pavadīšanu;
- kontaktu veidošana ar ārvalstu mākslas un kultūrizglītības iestādēm kopējo māksliniecisko un izglītības projektu realizēšanai.
Sekmēt cilvēku dzīves līmeņa, kvalitātes un sociālās vides uzlabošanu:
- piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus;
- iesaistīties nacionālo un starptautisko projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kas palīdz uzlabot cilvēku dzīvi Latvijā;
- atbalstīt bērnus un jauniešus no maznodrošinātām, trūcīgām, riska grupas ģimenēm, bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem, iesaistot pasākumos, lai mazinātu sociālo atstumtību, dodot iespēju iepazīt Latvijas kultūrmantojumu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
Sadarboties ar kristīgām, ekumēniskām organizācijām, biedrībām Latvijā un pasaulē, audzināt bērnus un jauniešus morālā, tikumiskā un garīgā atbildībā, kas balstīta uz kristietības vērtībām.
Īstenot projektus vietējās lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā.
Telefons
+371 26519805
AG pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Vecumu pag., Ūlasi, "Ozolaine"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26475548
AGRO SILS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Susāju pag., Sils, "Uplejas"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29174410
Aicinājums, Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova
Celt lauku iedzīvotāju pašapziņu, paaugstinot zināšanas un mazinot sociālās atstumtības sajūtu. Telefons
+371 26423757
AKMENTIŅI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova, "Akmentiņi"
Telefons
+371 64591666
ALDEMI, Balvu rajona Medņevas pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Medņevas pag., Semenova, "Aldemi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26544901
Alefrons, Šķilbēnu pagasta zemnieka saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Šķilbani, Darbnīcu iela 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augļu un dārzeņu sulas ražošana (10.32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana (10.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzērienu ražošana (11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
ALKŠŅI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Alkšņi"
augkopība
lopkopība
Ampliorium, SIA
Viļakas nov., Žīguru pag., Žīguri, Viļakas iela 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29129125
Anneles zeme, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Zeļči, "Janki"
Spēļu un rotaļlietu ražošana (32.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29393727
ANTONOVKAS DRAUDZĪBA, Balvu rajona Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Antonovka
APSĪTES, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Apsītes"
lopkopība
augkopība
A&R International group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Čilipīne, "Ievu lejas"
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20209129
Armniko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 69
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
E-pasts
support@armniko.lv
ARNIS K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Žīguru pag., Žīguri, Skolas iela 6
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26538243
Atvase, Biedrība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Rekova, Meža iela 1
Veicināt vides izglītību.
Radīt labvēlīgus apstākļus bērnu un jauniešu iesaistīšanai vides kopšanā un saglabāšanā.
Veicināt sporta un tūrisma attīstību, kā arī aktīvās atpūtas organizēšanu laukos, pilnveidojot ar to saistītos pakalpojumus.
Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.
Telefons
+371 29132664
ATZELŠANA, Biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Parka iela 2
Veicināt kapelas muzicēšanas iemaņu un prasmju apgūšanu un attīstīšanu Telefons
+371 26100195
AUZIŅAS, Vecumu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Vecumu pag., "Auziņas"
lopkopība
graudkopība
Avenid, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Medņevas pag., Slotukalns, "Rotu mājas"
Apmetēju darbi (43.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20301071
AVOTI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., "Avoti"
lopkopība
BAHATI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Žīguru pag., Žīguri, Kultūras iela 3 - 6
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29839254
BALKANI, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Vilkova, "Balkāni"
graudkopība
dārzkopība