• lv

Ventspils

57° 23' 37.39776", 21° 33' 52.94376"

12 krasti
Ventspils, Skolas iela 4
1.Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem;
2. vērtības pievienošana vietējiem produktiem, ar sabiedrisko pasākumu palīdzību veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai;
3. jaunu tehnoloģiju izmantošana lauku apvidu piedāvātās produkcijas un pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšanai;
4. veicināt vides un lauku ainavas saglabāšanu, uzlabošanu un vides kaitējuma mazināšanu;
5. veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīvas kultūras pakalpojumu pieejamību un izmantošanu;
6. veicināt lauku tūrisma infrastruktūras attīstību.
Telefons
+371 29616644
+371 63663038
E-pasts
lienite.leitane@gmail.com
13 Enkuri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Loču iela 12 - 1
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26029885
2K7
Ventspils, Jēkaba iela 11
1. bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;2. basketbola un citu sporta veidu organizēšana;3. Ventspils un Ventspils novada jauniešu brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespēju veidošana un sekmēšana.
36L projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Andreja iela 6
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27843191
4 BLOK, SIA
Ventspils, Inženieru iela 97 - 63
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67422239
4 nami, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Virves iela 62 - 1
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28728828
7 Audēji, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Ventspils, Audēju iela 7 - 5
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (Audēju iela 7, Ventspilī), tās koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko eksplutāciju atbilstoši visiem spēka esošajiem likumiem un normām. Telefons
+371 29533436
7th sky, SIA
Ventspils, Tukuma iela 66
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28459996
8hz, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Ganību iela 2 - 1
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Aleksandra iela 11 - 31
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 22014422
+371 26494483
E-pasts
abramovsd@inbox.lv
A9A, SIA
Ventspils, Audēju iela 9 - 3
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AABM AUTO, SIA
Ventspils, Tukuma iela 47 - 2
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63661941
AA Lazurīts, SIA
Ventspils, Inženieru iela 58 - 22
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26636231
AA MOTORSPORTS, Biedrība
Ventspils, Kroņa iela 13
Apvienot bērnus, jauniešus, sporta darbiniekus un citus cilvēkus kopīgā darbībā; risināt ar fizisko veselību saistītos jautājumus , izglītības un citās jomās; apzināt, pētīt un veicināt pasākumus fiziskās veselības apmācību, sporta audzināšanu ; palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar fizisko veselību ; organizēt un vadīt sporta , kultūras un labdarības pasākumus; piedalīties Latvijas Republikas sporta kustībā, veidot starptautisko sakaru attīstību, sekmējot fiziskās kultūras līmeņa paaugstināšanu, atbilstoši Eiropas Savienības valstu līmenim;
sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību; veicināt moto sporta veidu attīstību Ventspilī, radot nepieciešamos apstākļus nodarbībām, treniņiem un sacensībām moto sportā dažāda vecuma bērniem un jauniešiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām; rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu moto sportā; piesaistīt vairāk jauniešus, nodarboties ar sporta aktivitātēm.
AAprojekts, SIA
Ventspils, Siguldas iela 25 - 77
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63661373
AARMS, SIA
Ventspils, Meža iela 28 - 1
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20646805
A.B., Aleksandras Ventspils individuālais uzņēmums
Ventspils, Zvaigžņu iela 44
tirdzniecība
A.B., Bērziņa Ventspils individuālais uzņēmums
Ventspils, J. Poruka iela 13-30
atveseļošanās pasākumu organizēšana
solārija pakalpojumi
remonta-celtniecības darbi
Abeks Pro, SIA
Ventspils, P. Stradiņa iela 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29410178
ABRAMOVA DANA, IK
Ventspils, Aleksandra iela 11 - 31
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AB Welding, SIA
Ventspils, Robežu iela 5
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25130425
ABZ FINANCE, SIA
Ventspils, Katrīnas iela 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29716434
E-pasts
abz.finance@gmail.com
AC būvnieks, SIA
Ventspils, Grīvas iela 5 k-15
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22014422
ACCOUNTING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Siguldas iela 12A - 43
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27873886
ACITER Baltic, SIA
Ventspils, Talsu iela 31
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26155210
A Class international, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP, ZO.LV)
AC Solutions, SIA
Ventspils, Inženieru iela 101
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AČV PLUS, Ventspils pilsētas I.Tolstošejevas individuālais uzņēmums komercfirma
Ventspils, Inženieru iela 97 - 68
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
A & D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Tārgales iela 19
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26544739
A+D, IK
Ventspils, Saldus iela 1 - 5
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)