• lv

Ventspils novads

57° 17' 0.12552000000005", 21° 51' 31.52088"

ANDY HOLDING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Ganību iela 10
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26220779
E-pasts
latiss63@inbox.lv
ANEDA 2, SIA
Ventspils nov., Piltenes pag., "Upmaļi"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29405079
ANGERI-II, Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., "Angeri-II"
dārzeņkopība
lauksaimniecības produktu ražošana
ANGERMINDE, Mednieku biedrība
Ventspils nov., Ances pag., Rinda, "Dreijas"
1) efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana, apmedīšana;
2) rūpēšanās par pareizu meža dzīvnieku skaitlisko sastāvu un aizsardzību nomātajās medību platībās;
3) piedalīšanās vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un realizēšanā;
4) medību tradīciju saglabāšana un pilnveidošana, ievērojot attiecīgos tiesību aktus un šos statūtus.
Telefons
+371 63607130
Annahite
Ventspils nov., Puzes pag., Stikli, "Stiklu speciālā internātpamatskola"
1. Sniegt ieguldījumu izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanā, atbalstīt un veicināt pedagoģisko, audzināšanas un interešu izglītības darbu, uzlabot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
2. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties NVO sadarbības programmās;
3. Bērnu un skolēnu sporta, atpūtas un citu pasākumu organizēšana;
4. Bērnu un pieaugušo ar speciālām vajadzībām integrēšana, infrastruktūras pielāgošana un palīdzības sniegšana;
5. Vides aizsardzība, sakopšana, labiekārtošana un kultūrvides kopšana, tradīciju saglabāšana.
Telefons
+371 29147646
ANROJA, SIA
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Mežrūpnieki"
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22014422
ANTENAS, Vārves pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Vārves pag., "Antenas"
lopkopība
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
mehanizācijas pakalpojumi
Antolarama, IK
Ventspils nov., Tārgales pag., Krievlauki, "Ceriņi" - 2
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANTONIJAS 4, SIA
Ventspils nov., Užavas pag., Užava, "Kangrotkājas"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Antras Stafeckas fanu klubs
Ventspils nov., Tārgales pag., Dokupe, "Dadzīši" - 12
1.Popularizēt un atbalstīt Antru Stafecku;2.Popularizēt Antras Stafeckas izpildīto mūziku;3.Apvienot Antras Stafeckas fanus un atbalstītājus, koordinēt to darbību saistībā ar A.Stafeckas atbalstīšanu koncertos un citos pasākumos.
A.Ozola auto-moto remonta individuālais uzņēmums
Ventspils nov., Tārgales pag., "Celtnieki" 1-5
vieglo automašīnu un motorlaivu remonts
AP Būve, SIA
Ventspils nov., Tārgales pag., Packules ciems, "Ceļmalnieki"
Apmetēju darbi (43.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28462037
APLOKI, Ugāles pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ugāles pag., "Aploki"
graudkopībalopkopība
APSĒNI, Zlēku pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Zlēku pag., "Apsēni"
lopkopības produkcijas ražošana
Apses, A.Janovskas Rumbas pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Tārgales pag., Tārgale, "Dziesmas" - 15
APZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Vārves pag., "Silkalni"
Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība (91.04, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26874388
Arāji, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Arāji" - 6
Apsaimniekot daudzdzīvokļu māju "Arāji", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads un daudzdzīvokļu mājas kopīpašumu. Pārstāvēt daudzdzīvokļu mājas "Arāji", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads dzīvokļu intereses. Telefons
+371 26453238
ARĀJI, Jūrkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Jūrkalnes pag., "Arāji"
lauksaimniecības produkcijas ražošana,realizācijamežizstrāde, realizācijatirdzniecība
ARBEIKA, SIA
Ventspils nov., Vārves pag., Ventava, "Riekstiņi"
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27708788
ARB Pope, SIA
Ventspils nov., Popes pag., Pope, "Meždārzi" - 1
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29103641
AR Forests, SIA
Ventspils nov., Tārgales pag., "Sili"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29242681
ARKTOS JL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Popes pag., Pope, "Dzilnas"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25442661
ARMATA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Popes pag., Pope, "Objekts 1" - 9
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29235886
ARMSTRONGS, Spurgjaša individuālais uzņēmums
Ventspils nov., Tārgales pag., "Birzmaļi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Arnis Vispoļskis, IK
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Zīlītes"
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARODS, Piltenes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, Maija iela 12 - 6
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26301194
Ar sirdi delnā
Ventspils nov., Ugāles pag., "Kalnieki" - 1
dzīvnieku un dzīvnieku tiesību aizsardzība;
dažādu labdarības, izglītojošo un citu pasākumu un darbību īstenošana, lai
palīdzētu dzīvniekiem un veicinātu dzīvnieku tiesību ievērošanu;
veterinārās palīdzības un aprūpes nodrošināšana;
organizēt dzīvnieku izmitināšanu pagaidu mājās;
dzīvnieku patversmes izveide un uzturēšana;
iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos, sadarboties ar citām Latvijas un
starptautiskajām dzīvnieku aizsardzības organizācijām;
līdzdarboties dzīvnieku labturību nosakošo normatīvo aktu izstrādē un
pilnveidošanā.
Telefons
+371 26558957
Atamuss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Tārgales pag., "Centra Sumatas"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
E-pasts
sumata@sumata.lv
ATVASARAS, Ugāles pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Atvasaras"
augkopībamežizstrādekokapstrāde
Audora, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Priedes" - 3
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29186138