• lv

Vārkavas novads

56° 14' 47.66784", 26° 33' 59.17356"

DZELMES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Lielie Stradiški, "Dzelmes"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29710327
DZĒRVĪTES, Vārkavas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Ančkini
lauksaimniecības produktu ražošana
DZILKSNE, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Štaģeri
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
koksnes izstrāde, eksports un pārstrāde
kravas muitas deklarēšana
ārstniecības augu un medikamentu vairumtirdzniecība
tehnikas remonts un iznomāšana
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 65323728
DZILNAS, Vārkavas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Zaķīši
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
Dzintars 2007
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Rimicāni, Saules iela 2
Sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un realizācija;
Sabiedrības indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot :
bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītībai,
sabiedrības un vides veselības veicināšanai;
vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošanai;
sabiedrības sociālo grupu savstarpējās sadarbības attīstīšanai un popularizēšanai;
jauniešu iespējām laukos;
iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs;
sabiedrības un pašvaldības tuvināšanās;
Starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana;
Līdzdarbošanās un piedalīšanās pasākumos un projektos, kas vērsti uz sabiedrības attīstību un labklājību;
Līdzsvarotas sabiedrības, ekonomikas un vides ekoloģiskā stāvokļa attīstības ideju popularizēšana;
Līdzīgas darbības pieredzes apmaiņa Latvijā un ārzemēs.
Telefons
+371 26562845
DZIRKAĻI, Upmalas pagasta J.Ziemeļa zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Broduži, "Dzirkaļi"
Eko Pinus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Dubenca, "Pulkstenīši"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26457182
ES LATGALEI
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Arendoles muiža"
Arendoles muižas atjaunošana un apsaimniekošana.
Tūrisma infrastruktūras veicināšana un izveidošana Arendolē un Latgalē kopumā.
Informatīvi vēsturiskas ekspozīcijas izveidošana un uzturēšana par Arendoles un Latgales vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu.
Izglītojošus, kultūras un citu pasākumu organizēšana, lai saglabātu un attīstītu tradicionālo Latgales novada kultūru, mākslu un amatniecību.
Telefons
+371 22002412
Ezerkalni JV, SIA
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Lazdāni, "Lielozoli"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22414646
Ezerkrasts
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Lazdāni"
veicināt vietējās lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā;
veicināt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu;
attīstīt sporta aktivitātes un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem;
savstarpējo attiecību veidošanas kultūra starp darījumu partneriem, līdzcilvēkiem un ģimenes locekļiem;
pozitīvas attieksmes veidošana pret sevi, sabiedrību un tajā notiekošajiem procesiem;
veicināt interešu izglītību;
kopīgu projektu īstenošana un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem
Telefons
+371 28789818
EZERLEJAS, Rožkalnu pgasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Ezerkrastu s.
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28708983
EZERRUDENOVA, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Ezerrudenova"
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65046180
EŽU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Cimuški
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65330557
GAVARU CIELAVIŅAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Lauski
lauksaimniecības produktu ražošana
GRĪVU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Prudzenišķu s.
lauksaimniecības produktu ražošana
HV BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Upmalas pag., Vanagi, "Pīlādži"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20203088
IEVAS, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Cimuški, "Ievas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26271828
IEVIŅAS, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Strodi
IZTEKU MĀJAS, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Izteku mājas"
IZTEKU MĀJAS, Rožkalnu pagasta A.Lāča zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Izteku mājas"
Telefons
+371 65343928
JASMĪNLEJAS, Vārkavas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Zibergova
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
JAUNARĀJI, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Timenova, "Jaunarāji"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
JAUNDANCĪŠI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Jaundancīši"
JAUNIE LIELOZOLI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Lielie Stradiški, "Jaunie Lielozoli"
lauksaimniecības produktu ražošana
Jungs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Brūklenāji"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22338379
KALĒJI, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Čukuri, "Kalēji"
lauksaimniecības produktu ražošana
KALMES, Rožkalnu pagasta J.Lazdāna zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Lazdāni, "Kalmes"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28708983
KALNĀJI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Rimicāni
Telefons
+371 65352450
KALNA SPŪĻI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Desetnīki
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
KALUPES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Izdegas, "Ceļu mājas"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā