• lv
Latvija

Vārkavas novads

56° 14' 47.66784", 26° 33' 59.17356"

AAF Inkasso, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Upmalas pag., Zablūdnīki, "Cīši"
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29405079
Āboliņi, Rožkalnu pagasta I.Kancāna zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag.
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
AGRO, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Rimicāni, "Agro"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
AIRI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Airi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28285274
AIVARI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
AIZALKSNE, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Aizalksne
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26235340
AIZUPES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Jaudzemi, "Aizupes"
Augkopība; dārzeņkopība; dārzkopība (01.1, versija 1.0) (Avots: UR)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
ALKŠŅĀRES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65352488
ALKŠŅI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Stabuļnīki, "Alkšņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
ALŪKSNES, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Vanagi
Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi (01, versija 1.0) (Avots: UR)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Alussala, IK
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Dāboliņi"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANDIŅI-1, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Andiņi, "Andiņi 1"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27164643
Andrupes, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti, "Andrupes"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
ANDŽĀNI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Lāči"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
ANMARO IT, IK
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Briškas, "Avotiņi"
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26958543
E-pasts
andris@anmaroit.com
ANTRA, Vladimira Brūvera individuālais komercuzņēmums
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Vārkava
lauksaimniecības produktu ražošana
komercdarbība
ARENDOLE
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Kļavu mājas"
1. Veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību - iedzīvotāju labklājību;
2. Veicināt pašdarbības kolektīvu pulcēšanās vietas un aktīvās atpūtas vietas ierīkošanu un attīstību;
3. Mūzikas festivālu rīkošana un starpnovadu sadraudzības sekmēšana;
4. Veicināt sporta un lauku tūrisma attīstību;
5. Veicināt atbalstu kultūras objektu attīstībai un saglabāšanai;
6. Sadarbības veicināšana ar reģiona NVO (nevalstiskajām organizācijām).
Telefons
+371 20044405
ARENDOLES DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudze"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu.
ASH-SU Arendole, SIA
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Arendole, "Arendoles muiža"
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 22002412
Asklēpijs Z, SIA
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Vārkava, Kovaļevsku iela 4
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26554985
Atvases
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Stivrenieki, "Dižliepas"
1. Bērniem un ģimenēm draudzīgas vides izveidošana un uzturēšana Vārkavas novadā;
2. Morāla un materiāla atbalsta sniegšana mātēm un ģimenēm ar bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā;
3. Veselīga dzīvesveida popularizēšana bērnu un jauniešu vidū;
4. Labdarības veicināšana;
5. Ģimenes brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespēju popularizēšana;
6. Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām iestādēm un organizācijām biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 20496081
ATVASES, Upmalas pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Upmalas pag., Brokovski
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
ATVASES, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Dubenca, "Atvases"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65350353
AUGŠUPI, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti
Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi (01, versija 1.0) (Avots: UR)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
AUSTRUMZVAIGZNE, Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Augšmukti, "Drikaines"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65341190
AVOTI, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Strodi, "Avoti"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29460715
Balt Farms, IK
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., "Lazdāni" - 5
BB Ezerzeme, SIA
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Šķilteri, "Ievziedu mājas"
Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana (14.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29351361
BĒRZAUNE, Zemnieku saimniecība
Vārkavas nov., Vārkavas pag., Zibergova
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65332285
BioGus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Salenieki, "Salenieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29495888