• lv

Varakļānu novads

56° 40' 7.6821599999998", 26° 33' 49.10904"

Ceļinieki, Varakļānu pagasta A.Stroda zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Ceļinieki"
CELMIŅI, Murmastienes pagasta Sārnu ciema zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Murmastienes pag., "Celmiņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26140499
CERIŅI, Murmastienes pagasta Tropa zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Murmastienes pag., "Ceriņi"
lauksaimniecības produktu ražošana,pārstrāde,realizācijatirdzniecībatransporta pakalpojumi
CIEMATNIEKI, Varakļānu pagasta V.Ciematnieces zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Ciematnieki"
lopkopība
lauksaimniecības produkcijas
ražošana,prstrāde,realizācija
CONSULTATION OFFICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 13 - 27
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26490937
Dadži Z, SIA
Varakļānu nov., Murmastienes pag., "Dadži"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64825131
DALEMA, SIA
Varakļānu nov., Murmastienes pag., Murmastiene, Jaunatnes iela 9 - 5
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DAVOS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Tornis"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26490937
Dekšāru pagasta U.Kazāka zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļāni, Jaunatnes iela 18
DSG DĀLDERI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļānu pag., Kokari, Latgales prospekts 8 - 3
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
DZENĪŠI, Varakļānu pagasta R.Dzenovskas zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Dzenīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29188595
Dzērvenīte
Varakļānu nov., Murmastienes pag., Murmastiene, Jaunatnes iela 14
Apvienot iedzīvotājus un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai, sabiedriskā labuma gūšanai un pašapziņas celšanai;
Veicināt sociālās atstumtības riska grupu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā;
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
Vākt naudas līdzekļus neparedzētiem gadījumiem;
Sekmēt biedrības biedru izaugsmi, izglītojoties;
Iesaistīt Biedrības biedrus kā lektorus iedzīvotāju izglītošanai;
Piesaistīt finanses un enerģiskus cilvēkus augstākminēto mērķu īstenošanai.
Telefons
+371 26167907
Dzīvokļu komunālais uzņēmums, Varakļānu SIA
Varakļānu nov., Varakļāni, Rīgas iela 13
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64860711
+371 25901348
Eco Hob, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļāni, Parka iela 18
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29419134
EGLAINES, Varakļānu pagasta zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Eglaines"
lauksaimniecība
EKO BURKĀNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 13 - 27
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26490937
EKO KARTUPELIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 13 - 27
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26490937
EKRĀNS, Saleneka individuālais uzņēmums
Varakļānu nov., Varakļāni, Skolas iela 9A
radioaparatūras remonts
ELio R, SIA
Varakļānu nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 24
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64866174
+371 29636315
EstrA, IK
Varakļānu nov., Varakļāni, Rīgas iela 44
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
FFL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļāni, Krustpils iela 53
Sporta un ārpusskolas izglītība (85.51, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28621533
GABRIŠI, Varakļānu pagasta G.Gabriša zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Kokari"
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64860060
GARAISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Murmastienes pag., "Vecumnieku Druvas"
Citu automobiļu pārdošana (45.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežizstrāde (02.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu pārdošana (45.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana (45.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28344566
GARSILA, Varakļānu pagasta zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Garsila"
lauksaimniecība
GB Koks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Murmastienes pag., Murmastiene, Muižas iela 6
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22331020
GRĀVERI, Varakļānu pagasta zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Grāveri"
lauksaimniecība
GRAVIŅAS, Murmastienes pagasta Broka zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Murmastienes pag., "Graviņas"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde, realižacija
GRĒVEĻI, Varakļānu pagasta J.Grēvela zemnieku saimniecība
Varakļānu nov., Varakļānu pag., "Grēveļi"
lopkopībalauksaimniecības produkcijasraošana,pārstrāde,realizācija
GS Technologies, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Murmastienes pag., Murmastiene, Muižas iela 6
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Zinātniskās pētniecības darbs (72, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22331010
HM Studio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Varakļānu nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 22 - 12
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29578100