Uzvaras iela 12, Jelgava, LV-3001

56° 39' 22.10965164", 23° 43' 22.76998932"

Dropship, SIA
Jelgava, Uzvaras iela 12
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Funderly, AS
Jelgava, Uzvaras iela 12
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Hayes Legal, SIA
Jelgava, Uzvaras iela 12
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
HIDROEKO, Jelgavas Konovalova individuālais celtniecības uzņēmums
Jelgava, Uzvaras iela 12
celtniecība
projektēšana
attīrīšanas iekārtu projektēšana, izbūve, montāža, tehniskā apkope un remonts
kokapstrāde
mārketings
reklāma
starpniecības pakalpojumi
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
būvmateriālu ražošana
tehniskās nozīmes preču ražošana un realizācija
Telefons
+371 63021365
MĒS un JŪS, Jelgavas pilsētas Mārītes Gailītes individuālais komercuzņēmums
Jelgava, Uzvaras iela 12
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67670205
MILONS, Cīņu klubs
Jelgava, Uzvaras iela 12
Veicināt un atbalstīt cīņu sporta, kā arī citu sporta veidu attīstību Latvijas Republikā, sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai kopumā;
paaugstināt cīnu sporta spēlētāju meistarības līmeni un nopietni strādāt ar jaunajiem cīņu meistariem, radot viņu meistarības izaugsmei atbilstošus apstākļus;
popularizēt cīņu sporta veidu Latvijā, kā arī padarīt to par prestižu sporta veidu;
veselīga dzīvesveida un aktīva sporta propaganda sabiedrībā, iesaistot jaunatni sporta sacensībās;
atbalsta sniegšana trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personām, iesaistot tās cīņu sporta aktivitātēs un piešķirot tām ievērojamas atlaides maksai par cīņu sporta treniņiem;
augstas klases cīņu meistaru sagatavošana Latvijas jaunatnes, olimpiskajām un valsts izlasēm, kā arī pieaugušo izlases komandām.
Telefons
+371 29230688
Purenn Group, SIA
Jelgava, Uzvaras iela 12
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana (20.41, versija 2.0) (Avots: VID)
PurennPro, SIA
Jelgava, Uzvaras iela 12
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
RIALTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, Uzvaras iela 12
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67690735
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIN TRANS SERVIS", Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Jelgava, Uzvaras iela 12
Kravu pārvadājumu organizācija ar dzelzceļa, jūras, upes, auto, gaisa transportu;ārājās tirdzniecības kravu pārvadājumu organizācija ar atbilstošajiem transporta veidiem ārvalstu teritorijās saskaņā ar līgumu nosacījumiem;pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ir ar kravu iekrāšanu, šķirošanu un komplektēšanu;u.c. saskaņā ar statūtiem.
TONUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Jelgava, Uzvaras iela 12
Bāri (55.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29900999
+371 29721888
E-pasts
info@tonuss.lv
VEČE, Jelgavas Krievu Kultūras Biedrība
Jelgava, Uzvaras iela 12
krievu kultūras, krievu valodas un izglītības krievu valodā saglabāšana, attīstīšana un popularizēšana;
pareizticīgo kristīgo tradīciju, kā arī citu Jelgavas minoritāšu tradīciju un kultūru saglabāšana un popularizēšana;
biedru interešu pārstāvēšana vietējās pašvaldības institūcijās;
biedru civilo, valodas, izglītības, kultūras, nacionālo, sociālo, ekonomisko un citu tiesību un interešu aizstāvēšana;
kontaktu uzturēšanas un attiecību uzlabošanas veicināšana starp Jelgavā dzīvojošiem krievu iedzīvotājiem, latviešiem un citu tautību pārstāvjiem;
biedru integrēšana Latvijas Republikas pilsoniskajā sabiedrībā.
Telefons
+371 29694194
VM Constructions, SIA
Jelgava, Uzvaras iela 12
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26889783
ALKOR, Jelgavas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 08.09.2010
ARDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - firma
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 15.03.1999
tirdzniecība
starpniecība
sporta kluba izveide
sporta pasākumu rīkošana
lauksaimniecības produktu ražošana
tūrisma pakalpojumi
transporta pakalpojumi
audio-video darbība
EVROSTILS PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 07.05.2003
JELGAVAS AĻŅI, Regbija klubs
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 18.10.2007
Veicināt Latvijas sporta un veselīga dzīvesveida aktivizēšanu.
KBK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 27.02.1998
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
celtniecība
dzelzceļa sliežu remonts
tūrisma pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
MARCON, Jelgavas pilsētas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 05.02.2004
MILONS PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 22.02.2019
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
MĪTAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jelgavas Starptautiskā Tirdzniecības un Darba resursu birža
Jelgava, Uzvaras iela 12
Reorganizēts 19.05.1992
tirdzniecības biržas organizēšana
darba resursu biržas organizēšana
starpniecība
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 63020742
+371 63023349
MĪTAVA, Akciju sabiedrība Tirdzniecības nams
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 28.12.2006
RD LĪZINGA GRUPA JL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, Uzvaras iela 12
Reorganizēts 15.01.1999
Telefons
+371 63021880
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Invest Sistem Menedžment", Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 15.02.2012
Sabiedrības darbības veidu prioritāte ir:vairumtirdzniecība ar pārtikas produktiem;vairumtirdzniecība ar nerūpnieciskām precēm;mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm;mazumtirdzniecība ar nerūpnieciskām precēm;kravas automašīnu transporta darbība;u.c. ārvalsts komersanta statūtos noteiktie darbības pamatvirzieni.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUG-KONTRAKT", Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 09.02.2015
investīciju darbība un citu juridisko personu aktīvu pārvalde, pašu un citu saimnieošanas subjektu - Ukrainas rezidentu un nerezidentu - saražoto tautas patēriņa preču realiāzcija, tautas patēriņas prču specializēto veikalu pašu mazumtirdzniecības tīkla izveidošana, tai skaitā uz licenču vienošanā spamata ar pazīstamo preču zīmju īpašniekiem u.c. atbilstoši statūtiem
SAC, Sporta atbalsta centrs
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 22.10.2007
Organizācijas biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana
fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanai un veicināšanai;
fiziski aktīva dzīves veida popularizācija , veicināšana un cilvēku
veselības nostiprināšana;
sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu
sasniegšanas stimulēšana;
demokrātijas principu un vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā
kultūrā un sportā;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
TINUS-MV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 19.06.1998
patēriņa preču un tehniskās nozīmes produkcijas ražošana un realizācija
visa veida tirdzniecība
remonta un celtniecības darbi
mārketings
starpniecība
brokeru pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
TRIOM, SIA
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 27.02.2018
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (46.39, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 63022441
E-pasts
info@triom.lv
VAIROGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - firma
Jelgava, Uzvaras iela 12
Reorganizēts 14.03.2000
Telefons
+371 63021365
+371 63021646
VĒRIENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgava, Uzvaras iela 12
Likvidēts 06.11.2008
Pārtikas, dzērienu un tabakas nespecializētā vairumtirdzniecība (51.39, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29210353