Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

56° 56' 58.6002408", 24° 12' 50.80283604"

A Aptiekas, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67718700
E-pasts
info@apotheka.lv
ADERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29223600
Aerobike, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+37253422196
AGGA brokeris, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26487114
E-pasts
info@agga.lv
Allium UPI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67718735
APTIEKU INFOTEHNOLOĢIJA SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67902582
+371 29496534
E-pasts
aptinfo@aptinfo.lv
A. R. Joma finanses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67840598
DALAGRO, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63663925
E-pasts
info@dalagro.lv
Degusto, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29800192
DOP Birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID)
EUROSERVE GROUP L.P., Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga, Ulbrokas iela 23
Tirdzniecība
FILTER, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID)
FILTER Latvia, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67556765
E-pasts
filter@filter.lv
FILTER Pro, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Forticom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67784953
E-pasts
office@forticom.lv
GRODI, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23, kab 512
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67612372
INKO CENTRS
Rīga, Ulbrokas iela 23
Izveidot un attīstīt medicīniskos un sociālos konsultāciju centrus par pacientu pareizu aprūpi mājās, tai skaitā, bet ne tikai par inkontinences (urīna nesaturēšanas) pacientu pareizu aprūpi un citiem ar inkontinenci saistītiem jautājumiem, par fizioterapijas pakalpojumiem, valsts kompensācijas sistēmu medicīnas ierīču (tai skaitā autiņbikšu) iegādei, par iegādāto preču apmaksas iespējām maznodrošinātām un trūcīgām personām un citiem jautājumiem;
izveidot un attīstīt pagaidu un pastāvīgās mājas aprūpes un rehabilitācijas sistēmu pacientiem (tai skaitā invalīdiem), nodrošinot mājas pilnu medicīnisko un sociālo aprūpi;
sniegt un izplatīt veselības aprūpē un rehabilitācijā nepieciešamo informatīvo un tehnisko palīdzību;
Biedrības mērķu un darbības virzienu ietvaros sniegt konsultācijas dažādos medicīniskos jautājumos, kā arī organizēt un vadīt apmācības un seminārusjautājumos par veselības un rehabilitāciju u.tml. gan Biedrības telpās, gan dažādās institūcijās, izbraukumos un individuāli pacientu dzīves vietās;
organizēt un vadīt rehabilitācijas un vingrošanas nodarbības;
sniegt atbalstu pacientiem un viņu līdzcilvēkiem, tai skaitā organizēt atbalsta grupas;
sagatavot un izplatīt informatīvus materiālus;
Biedrības mērķu un darbības virzienu ietvaros piedalīties vietējos, reģionālos un starptautiskos semināros, konferencēs un citos pasākumos;
sniegt piegādi un apgādi, tai skaitā preču piegādi mājās, apgādi ar humanitāro palīdzību u.c.;
veidot un attīstīt sadarbību ar valsts, nevalstiskajām un cita veida organizācijām, lai attīstītu Biedrības darbību, piedalīties citās vietējās, reģionālās vai starptautiskās organizācijās, asociācijās vai apvienībās, kuru mērķi un darbības virzieni sakrīt ar Biedrības mērķiem un darbības virzieniem; sekmēt sadrbību ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās; dibināt un uzturēt kontaktus ar ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām Biedrības mērķu un darbības virzienu ietvaros;
veikt Biedrības mērķiem un darbības virzieniem atbilstošas sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes; vākt un apkopot informāciju, kas nepieciešama, lai īstenotu Biedrības mērķus un darbības virzienus;
iveidot un attīstīt centrus, kas nodarbotos ar aukstāk minēto darbību, citur Latvijā, lai nodrošinātu minēto pakaplojumu un konsultāciju pieejamību maksimāli tuvu klientu dzīves vietām.
Telefons
+371 26335553
IP Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Avots: VID)
LANSV, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Latvijas korporatīvā sporta turnīru asociācija
Rīga, Ulbrokas iela 23
Korporatīvā sporta turnīru attīstības veicināšana Latvijā un Eiropā;
mācību-treniņu darba organizēšana;
veselīga dzīves veida un aktīva sporta attīstība;
korporatīvā sporta turnīru materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana;
sporta treniņu organizēšana;
bērnu un jauniešu attīstīšana un atbalstīšana sportā;
organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu sporta klubiem, organizācijām ,institūcijām, uzņēmumiem, privātpersonām;
korporatīvā sporta turnīru organizēšana.
Telefons
+371 29251077
Latvijas Veterināro Zāļu Lieltirgotavu Asociācija
Rīga, Ulbrokas iela 23
Veicināt godīgu konkurenci un legālu veterināro zāļu un produktu apriti Latvijā, pārstāvēt biedru intereses valsts un citās institūcijās, veicināt sadarbību starp asociācijas Biedriem. Telefons
+371 67202555
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija
Rīga, Ulbrokas iela 23
Brīvprātīgi apvienot ieinteresētās juridiskās personas, kuras nodarbojas ar
zāļu lieltirdzniecību Latvijas Republikā un kurām ir licence šai darbībai,
kuras vēlētos ar savām finansēm, mantu pieredzi vai sakariem attīstīt
sekojošus Asociācijas darbības virzienus:
- sadarboties ar ieinteresētām institūcijām, organizācijām un iestādēm, lai veicinātu Latvijas zāļu tirgus sakārtošanu, lai nodrošinātu zāļu reģistrāciju, lai varētu panākt stāvokli, ka Latvijas Republikā atļauts ievest un tirgot tikai tās zāles, kas ir reģistrētas likumdošanā paredzētā kārtībā;
- pēc Asociācijas Kopsapulces pieprasījuma iesniegt Asociācijai nepieciešamo informāciju, statistikas datus un citas ziņas par Asociācijas biedru uzņēmuma darbību, atsevišķu zāļu grupu realizācijas apjomiem u.t.t. saskaņā ar Asociācijas apstiprināto Nolikumu par informācijas saņemšanas un izmantošanas kārtību;
- sadarboties ar tirgotāju un ražotāju apvienībām Latvijā, lai koordinētu un veicinātu starpnozaru attīstības un sadarbības jautājumus; izveidot savstarpēji izdevīgus sakarus ar ārvalstu zāļu vairumtirgotājiem, to profesionālām apvienībām un organizācijām, ņemt līdzdalību analoģisku starptautisko apvienību darbā, veicināt savu biedru sadarbību ar ārzemju sadarbības partneriem;
piedalīties zāļu vairumtirdzniecības nozares attīstīšanā, prognozēšanā, plānošanā un pilnveidošanā, nodrošinot iedzīvotājus ar drošiem, efektīviem, kvalitatīviem un perspektīviem medikamentiem, modernām medicīniskām iekārtām, slimnīcu aprīkojumu u.c. ar nolūku panākt, lai katrs Asociācijas biedrs sasniegtu zāļu labas izplatīšanas prakses standartus savā profesionālajā darbībā termiņos, kādus noteiks attiecīgās valsts institūcijas.

u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 29199518
MAGNUM MEDICAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67718700
E-pasts
magnum@magnum.lv
dental@magnum.lv
Magnum Veterinārija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 80001008 Tālrunis pasūtījumiem
E-pasts
magnum@magnumvet.lv
MERIMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29470824
MM Catering, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29800192
Murray Group, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29534705
Murray Trading, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
MVR Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Ulbrokas iela 23
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 66119200
E-pasts
info@mvr.lv
NEWSWORKS, SIA
Rīga, Ulbrokas iela 23
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29404070