Ūbeļu iela 3, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

57° 4' 15.582", 24° 21' 18.5616"

Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 59
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ārstu un zobārstu prakse (86.2, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26610243 Reģistratūra
+371 29255138 Vadība
E-pasts
info@veseli.lv
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 29
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 59
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 34
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 91
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29720467
E-pasts
info@koncepcija.lv
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 65
Sagatavot suņus - kanisterapeitus testēšanai, sertificēšanai un darbam ar cilvēkiem.
Sniegt profesionālu palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, terapijā iekļaujot speciāli apmācītos suņus - kanisterapeitus, sadarbojoties ar medicīnas, psiholoģijas, pedagoģijas speciālistiem un sabiedriskām organizācijām.
Iesaistīt cilvēkus, t.sk. jauniešus, suņu apmācībā, ikdienas darbā ar suņiem, kā arī suņu sporta veidu sacensībās.
Rīkot tematiskos seminārus un praktiskās nodarbības, apmācot interesentus OBEDIENCE (suņu paklausība), RALLY OBEDIENCE (suņu paklausības rallijs), KANISTERAPIJAS, FREESTYLE (dejas ar suņiem) un citās jomās.
Attīstīt un popularizēt sporta suņkopību, integrēt sabiedrībā aktīvu, uz izzinošu mērķi virzītu komunikāciju ar suņiem.
Dot iespēju jebkuram interesentam, neskatoties uz viņa vecumu un fiziskajām iespējām, nodarboties ar savu suni dažādos suņu apmācības virzienos - Freestyle, Rally Obedience, Obedience u.c.
Organizēt dažāda līmeņa suņu sporta veidu sacensības, nodrošināt kvalitatīvu treniņu procesu.
Popularizēt humānu attieksmi pret dzīvniekiem, veicināt pozitīvu sabiedrības uzskatu veidošanu par attieksmi pret suņiem (Suns - kompanjons).
Ņemt dalību mācību iestāžu, pašvaldību un citu organizāciju rīkotajos pasākumos ar suņu prasmju paraugdemostrējumiem.
Veidot un uzturēt suņu apmācībai atbilstošu infrastruktūru.
Veikt citus ar suņu labturību un apmācību saistītus pasākumus.
Īstenot sabiedriskā labuma darbības suņu sporta pasākumu organizēšanā, veicinot aktīvu dzīvesveidu visām sabiedrības vecuma grupām.
Īstenot sabiedriskā labuma darbības ar veselību saistīto pasākumu (kanisterapija) veikšanā.
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 12
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 34
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 87
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29761276
E-pasts
insolentia.lv@gmail.com
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 1
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 59
Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību senioriem, junioriem, mazaizsargātām personām, personām ar invaliditāti, kā arī ikvienam valsts iedzīvotājam;
īstenot iniciatīvas sociālajā, izglītības un kultūras jomās paaugstinot valsts iedzīvotāju dzīves kvalitāti un iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs;
popularizēt veselīga dzīvesveida, profilakses, veselību veicinošus pasākumus;
labdarības, empātijas, iejūtības, žēlsirdības, cēlsirdīguma un filantropijas popularizēšana.
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 93
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 1
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 71
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 1
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26614987
E-pasts
milcamp@inbox.lv
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 72
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 61
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 1
1.Aizstāvēt Biedrības biedru tiesības un pārstāvēt Biedrības biedru intereses, t.sk. patērētāju tiesību jomā, valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
2.Slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu izpildi, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesus, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitātes līmeni dzīvojamo māju ciematā "Saules ciems", Ādažu novadā, Kadagā, ciemata dzīvojamo māju piemāju teritorijā, koplietošanas ceļiem un komunikācijām - turpmāk tekstā "Saules ciems";
3.Kontrolēt un pārraudzīt Biedrības apsaimniekošanā nodoto komunikāciju un piemāju teritoriju uzturēšanu un ekspluatāciju;
4. Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamo māju un piemāju teritoriju izmantošanu.
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 20
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 71
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 19
Likvidēts 11.10.2022
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādažu pag., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 2
Likvidēts 01.03.2022
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3-60
Likvidēts 15.04.2013
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 6
Likvidēts 01.02.2023
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 1
Likvidēts 23.12.2019
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 78
Likvidēts 10.04.2024
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 71
Likvidēts 28.04.2020
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 94
Likvidēts 13.02.2019
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 58
Likvidēts 26.05.2020
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 1
Likvidēts 29.01.2016
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution