• lv

Trikātas pagasts, Beverīnas novads

57° 32' 15.61884", 25° 41' 32.33292"

1Z, SIA
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Ligzdiņas"
Kultūras izglītība (85.52, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29631293
Abulieši
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, Nākotnes iela 2
1. Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz kultūras un izglītības veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu.
2. Tautas deju kolektīvu popularizēšana un veicināšana.
3. Koncertu un citu kultūras pasākumu organizēšana un piedalīšanās tajos.
4. Vidējās paaudzes deju kolektīva "Abuls" darbības veicināšana un atbalsts Latvijā un ārzemēs.
Telefons
+371 29478182
Al Hus Service, SIA
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Ielītes"
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26743785
ALKAS 7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Alkas"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29455331
APSĪTES, Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Apsītes"
Lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, realizācija;
kokapstrāde;
augkopība, dārzkopība, puķkopība;
biškopība;
zivsaimniecība;
kažokzvēru audzēšana, kažokādu apstrāde, realizācija.
AUSMA, Valkas rajona Trikātas pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Tēraudi"
lauksaimniecības produktu ražošana
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
lauksaimniecības darbu izpilde
materiāli tehniskās apgādes organizēšana
tirdzniecība
AUSTRUMI, Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Austrumi"
Lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārtsrāde un realizācija.
AUZIŅAS, Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Auziņas"
lopkopībacūkkopībagraudkopība
Beverīna AGRO, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.6, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Beverīnas amatnieki, Biedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Sekmēt amatniecības attīstību Beverīnas novadā Telefons
+371 29188097
Beverīnas kopdarbības asociācija
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Veicināt iedzīvotāju izpratni un sabiedrisko atbalstu kopdarbības formu izmantošanai dažādās saimnieciskās darbības un cilvēku dzīves jomās, tādējādi sekmējot Latvijas lauku novadu saimniecisko izaugsmi, iedzīvotāju nodarbinātību, sabiedrības morāles un garīgo vērtību stiprināšanu. Telefons
+371 28779104
Beverīnas ūdeņi
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldību nodrošināt pašvaldībai piederošo Mācītājmuižas, Pannas, Dutkas, Trikātas ezeru un Abulas upes apsaimniekošanu. Telefons
+371 26677457
Beverīnas zeme, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP, ZO.LV)
Brekšņi, Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Brekšņi"
CĪRUĻKALNS, Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Cīruļkalns"
lopkopība
tirdzniecība
lauksaimniecības tehnikas remonts
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
Communication factory, SIA
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Zaltes"
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22322655
Č.P., Valkas rajona Trikātas pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Pļaviņas"
Liellopu audzēšana, piena lopkopība (01.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
DAILES, Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Dailes"
zemkopībalopkopība
Dārzeņu grozs, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Jaunapsītes"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.6, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29194009
EdRas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Zelta Auns"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29393881
Eglaiņi un CO, SIA
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Pūpoli"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26174046
ĒRGĻI, SPORTA KLUBS
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Ūdriņas 3"-2
Sacensību un sporta pasākumu organizēšana;
piedalīšanās sacensībās;
sporta pakalpojumu sniegšana.
Telefons
+371 28379307
Ezermaļi, Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Jaunšķērkalni"
Floore, SIA
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Madaras"
Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.53, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība (46.47, versija 2.0) (Avots: CSP)
Fruitis Foods, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Baltā Māja"
Augļu un dārzeņu sulas ražošana (10.32, versija 2.0) (Avots: VID)
HANDART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Lodziņi"
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26425452
Iespēju durvis, Biedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Lielupes"
Daudzpusīgu personības pilnveidošanas, izglītības, mazās uzņēmējdarbības veidošanas un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana novada iedzīvotājiem, aktīvas un iesaistītas sabiedrības veidošana, ilgtspējīgas novada attīstības veicināšana. Telefons
+371 29431271
IMANTAS, Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Niedras"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26565275
IRBĪTES, Valkas rajona Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Irbītes"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64735255
+371 29174821
JAUJAS, Valkas rajona Trikātas pagasta Ainas Svitkas zemnieka saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag.
lopkopība