"Tīrumi Skudras", Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

56° 58' 27.35063148", 24° 36' 44.83095372"

Ropažu nov., Ropaži, "Tīrumi Skudras"
veicināt paralimpiskās iejādes un paralimpiskās pajūgu braukšanas, kā arī citu jātnieku sporta veidu attīstību Latvijā;
popularizēt jātnieku sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu invalīdus, citas sociāli mazaizsargātas un trūcīgas personas un palīdzētu viņiem iekļauties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē; piesaistīt šīs personas jātnieku sportam;
nodrošināt nepieciešamos apstākļus, inventāru un citu atbalstu invalīdiem, citām sociāli mazaizsargātām personām un trūcīgām personām apmācībai, treniņiem un dalībai sacensībās paralimpiskajā iejādē, paralimpiskajā pajūgu braukšanā un citos jātnieku sporta veidos, kā arī reiterterapijas un ārstnieciskās jāšanas nodarbībām; organizēt un atbalstīt treniņus, sporta nometnes, kursus un sacensības šajos sporta veidos;
sekmēt invalīdu, citu sociāli mazaizsargāto personu un trūcīgo personu iesaistīšanos pastāvīgās sporta nodarbībās, treniņos, sporta pasākumos, atbalstīt šo personu piedalīšanos sacensībās Latvijā un ārvalstīs, lai sports kļūst par viņu veselības nostiprināšanas līdzekli un dzīves sastāvdaļu;
izveidot un uzturēt sporta laukumu; sagādāt nepieciešamo inventāru sporta nodarbībām un sacensībām; uzturēt, audzēt, apmācīt sporta zirgus un sagatavot tos sacensībām paraolimpiskajā iejādē, paralimpiskajā pajūgu braukšanā, citos jātnieku sporta veidos, kā arī reiterterapijai un ārstnieciskajai jāšanai;
sekmēt invalīdu, citu sociāli mazaizsargāto personu un trūcīgo personu integrāciju sabiedrībā, šo personu sporta, sociālo, izglītības, ārstniecības, veselības veicināšanas, slimību profilakses un rehabilitācijas, kā arī kultūras vajadzību noskaidrošanu un nodrošināšanu;
sadarboties ar Latvijas un ārvalstu radnieciskām organizācijām.
Telefons
+371 26002604