"Šultes", Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012

56° 43' 37.79989896", 25° 12' 26.45029908"

Ogres nov., Krapes pag., "Šultes"
Apvienot novada, pagasta ģimenes ar bērniem, veicinot savstarpēju atbalstu un palīdzību.
Celt sociālās labklājības līmeni trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupām veicot labdarības pasākumus.
Organizēt bērnu un jauniešu saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes (izbraukumus, nometnes, radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes un citus pasākumus).
Veicināt bērnu un jauniešu saiknes saglabāšanu ar vecāko paaudzi organizējot kopējus pasākumus;
Organizēt veselību veicinošus pasākumus ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, kā arī novada iedzīvotājiem.
Celt ģimenes prestižu sabiedrībā, iesaistīt tās izglītojošās programmās.
Organizēt informatīvus pasākumus par ģimenes vērtību saglabāšanas nozīmību veselīgas sabiedrības veidošanā un attīstībā.
Organizēt izglītojošus pasākumus pagasta, novada iedzīvotājiem par jautājumiem, kas skar ģimenes savstarpējas attiecības, bērnu un jauniešu audzināšanas problēmas.
Organizēt izglītojošus pasākumus pagasta un novada iedzīvotājiem par audžuģimeņu darbību Latvijā, piesaistot audžuģimeņu kustībai.
Sniegt atbalstu ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā, organizējot tiem izglītojošus un atbalsta pasākumus.
Piesaistīt investīcijas (projekta līdzekļus, ziedojumus u.c.) biedrības mērķu sasniegšanai.
Sniegt atbalstu Krapes pagasta skolai, piesaistot ES līdzekļus (projekti) skolas materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanai, kā arī izskatīt citas vajadzības skolas darbībai bērnu un jauniešu izglītības ieguvē.
Organizējot apmācības vecākiem un jauniešiem aktivizēt brīvprātīgo darbību.
Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu daudzbērnu ģimeņu organizācijām, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumos un braucienos.
Telefons
+371 28855260 28776725
E-pasts
gimenesdarbnica@inbox.lv
Ogres nov., Krapes pag., "Šultes"
Kristīgās vērtībās balstīta izglītība, kas nodrošina valsts likumdošanā noteikto izglītības standartu sasniegšanu un dod iespēju apgūt tādas atziņas, uzvedību un dzīvesveidu, kas nepieciešams sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un veiksmīgām sociālajām pārmaiņām.
Ogres nov., Krapes pag., "Šultes"
Likvidēts 23.09.2013
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution