• lv

Subate, Ilūkstes novads

56° 0' 29.95884", 25° 54' 42.66"

ARKA, Daugavpils rajona Rutkovska individuālais uzņēmums
Ilūkstes nov., Subate, Ilūkstes iela 4-1
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65465422
+371 28725078
BĒRTIŅI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate
lauksaimniecības produktu ražošana
BIRZNIEKI, Daugavpils rajona Miheļus individuālais uzņēmums
Ilūkstes nov., Subate, Miera iela 1
tirdzniecība
starpniecība
iepirkšana
Telefons
+371 65461139
+371 65465452
DOMES APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 18
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28767323
GABOTEH, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 15
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29506913
E-pasts
gaboteh@inbox.lv
GRENDZES, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate, "Grendzes"
lauksaimniecības produktu ražošana
Ievas, Ilūkstes novada Prodes pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate, Skolas iela 22
L.Ancāne, IK
Ilūkstes nov., Subate, Brīvības iela 19
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIEPKALNI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate, "Liepkalni"
lauksaimniecības produktu ražošana
MADARA ltd, SIA
Ilūkstes nov., Subate, Upes iela 25
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65428418
+371 65465470
+371 26599707
MAZAIS NAMIŅŠ, Daugavpils rajona I.Balodes individuālais uzņēmums
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 3 - 1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29570256
METIZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Subate, Upes iela 25
Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.15, versija 2.0) (Avots: VID)
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29179412
E-pasts
metizd@inbox.lv
MIĶELĀNI, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Mobi, SIA
Ilūkstes nov., Subate, Sporta iela 2
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29493928
OSIS SE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Subate, Brīvības iela 19
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26333972
+371 29189800
Puķudruva, Subates pagasta zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate, Baznīcas iela 34
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65440985
Repair Solutions, SIA
Ilūkstes nov., Subate, Upes iela 27
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28806322
SARMAS, Zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate
lauksaimniecības produktu ražošana
Selonija GT, SIA
Ilūkstes nov., Subate, "Lauri"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29448186
Skaistuma ĀBECE
Ilūkstes nov., Subate, Sporta iela 2
Veicināt sabiedrības intereses palielināšanos par veselību, savu ķermeni, tā kopsanu;
Rosināt un radoši pieiet atpūtai, kā arī veselības izzināšanai.
Telefons
+371 29493928
Solis Dabā
Ilūkstes nov., Subate, Skolas iela 24
Veicināt sabiedrības izpratni par vides ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem ar vides problēmu apzināšanu, neformālo izglītību un ar vidi saistītu pasākumu organizēšanu;Aktualizēt brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā. Telefons
+371 26396314
STREIKO SJU, Daugavpils rajona Streiko individuālais uzņēmums
Ilūkstes nov., Subate, Kalna iela 13
vairum- un mazumtirdzniecībalauksaimniecības produktu ražošanastarpniecībaiepirkšanaārējā ekonomiskā darbība Telefons
+371 65465210
SUBATES BAPTISTU DRAUDZE
Ilūkstes nov., Subate, Pētera iela 1
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā
SUBATES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Ilūkstes nov., Subate, Baznīcas iela 30
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
SUBATES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 17A
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas - katoļu Baznīcas mācību
SUBATES VECTICĪBNIEKU DRAUDZE
Ilūkstes nov., Subate, Skolas iela 19
Apmierināt reliģiskās, morālās, izglītības un labdarības vajadzības
Subatieši-sanākam, domājam, darām
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 18
Veicināt Subates pilsētas kultūras dzīves attīstību un iekļaušanos valsts kultūras norisēs, veicināt dabas vides saglabāšanu, veicināt sabiedrības izglītošanos un integrāciju kultūras un vides aizsardzības jomās. Telefons
+371 27166191
TĀLE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes nov., Subate, 1. maija iela 8 - 4
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26470316
VELDRES, Subates D.Meškovskas zemnieku saimniecība
Ilūkstes nov., Subate, "Veldres"
Vienoti Kristū
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 3 - 1
1. Pilna evaņģēlija principu ievērošana.
2. Kristīgo vērtību praktizēšana dzīvē.
3. Bībeles mācības principu ievērošana - ģimenes veidošanas pamatvērtība.
4. Kristīgo vērtību popularizēšana sabiedrībā Latvijā un pasaulē.
5. Kristīgo līderu sagatavošana un apmācība.
6. Veselīga dzīves veida popularizēšana.
7. Atpūtas un sporta pasākumu organizēšana.
8. Tematisku atpūtas nometņu organizēšana.
Telefons
+371 29570256