Strūgu iela 2, Rīga, LV-1003

56° 56' 28.51874268", 24° 7' 41.3291226"

Rīga, Strūgu iela 2 - 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Būvdarbu pabeigšana (43.3, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Ēku nojaukšana (43.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26321293
E-pasts
info@d-luksbuve.lv
Rīga, Strūgu iela 2 - 3
Draudzes locekļu reliģiozo vajadzību apmierināšana, kristiešu ticības mācības izplatīšana, Jēzus evaņģēlija sludināšana, dievkalpojumi, sprediķu un lūgšanu lasīšana, kas paredzēti Jaunajā Derībā, kristiešu pamācība ar Svētiem Rakstiem, tieksme uz vispasaules saskarsmi ar kristiešiem Dieva liecībai
Rīga, Strūgu iela 2 - 5
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Strūgu iela 2 - 8
1.Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu;
2.Slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu iedzīvotāju augstu dzīves kvalitātes līmeni;
3.Aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju , t.sk. Biedrības biedru, tiesības un intereses.
Rīga, Strūgu iela 2-9
Reorganizēts 06.09.2013
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: GP, ZO.LV)
Rīga, Strūgu iela 2 - 3
Likvidēts 13.01.2021
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Grāmatu izdošana (58.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Strūgu iela 2
Likvidēts 07.12.1998
preču ražošana un realizācija
starpniecības pakalpojumi
importa-eksporta operācijas
*ārējā ekonomiskā darbība
*biržu operācijas
*tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Strūgu iela 2-8
Likvidēts 30.10.2015
Rīga, Strūgu iela 2
Likvidēts 12.12.1997
ražošanas tehniskās nozīmes un patēriņa preču ražošana
*starpniecības pakalpojumi
*maksas pakalpojumi
*ārējā ekonomiskā darbība
*mazum-, vairumtirdzniecība
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
Rīga, Strūgu iela 2-1
Likvidēts 15.11.2007
Sabiedrības veselības un sociālās aprūpes pārbūve,
uzlabojot iedzīvotājiem sniegtās holistiskās
terapeitiskās palīdzības kvalitāti, izmantojot dotās
terapijas virziena metodes un tehnikas
Rīga, Strūgu iela 2
Reorganizēts 01.11.2004
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata (70.32, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Strūgu iela 2
Likvidēts 01.02.1996
šūto, ādas un galantērijas izstrādājumu ražošana
mākslīgās ādas ražošana
*sadzīves pakalpojumi
*ārējā ekonomiskā darbība
*preču tirdzniecība
*firmas veikalu atvēršana
Rīga, Strūgu iela 2-1
Likvidēts 19.04.2013

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution