• lv

Straupes pagasts, Pārgaujas novads

57° 19' 7.80348", 24° 57' 46.5606"

AAJ-Saulrīti
Pārgaujas nov., Straupes pag., Lielstraupe, "Saulrīti"
Sniegt atbalstu un palīdzību no psihoaktīvām vielām atkarīgiem jauniešiem;organizēt no psihoaktīvām vielām atkarīgo jauniešu un viņu tuvinieku apmācību un konsultēšanu;sagatavot un izplatīt informatīvos materiālus;rīkot seminārus, konferences, tikšanās;sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām;jauniešu iniciatīvas attīstīšana. Telefons
+371 29100034
ADVANCED COMPUTER SYSTEMS, SIA
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Jaunzemji"
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas) (28.23, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mēbeļu ražošana (31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Otrreizējā pārstrāde (38.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Informācijas pakalpojumi (63, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29440425
AGROSERVISS STRAUPE, SIA
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Mehāniskās darbnīcas"
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64132360
+371 26398970
AGRO VIRPULIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Dārziņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29392691
AIJAS, Cēsu rajona Straupesb pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Aijas"
lopkopība
augkopība
kokapstrāde
AIJAS KŪKAS, IK
Pārgaujas nov., Straupes pag., Plācis, "Aizupes"
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
AKMENSKALNI 2, Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Akmenskalni"
piena-gaļas lopkopība
ALDA, Barena individuālais uzņēmums
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Skaidas"
tirdzniecība
starpniecība
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde
preču ražošana
ārējā ekonomiskā darbība
maksas pakalpojumi
celtniecība
valūtas pirkšana-pārdošana
AŅĪTES, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag.
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
mežizstrāde ,kokapstrāde ,kokmateriālu ražošana ,realizācija
tirdzniecība
starpniecība
transporta pakalpojumi
remonta-celtniecības darbi ,montāža
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
APIŅI, Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Apiņi"
lopkopība
graudkopība
APIŅI, Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Apiņi"
lopkopība
graudkopība
Artūrs Rostoks, IK
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Pirtsgari"
Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana (10.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ARUGA, SIA
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Ozoli"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26309542
A.Sebra individuālais uzņēmums
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Kalnsētas"
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64134177
ASON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Straupes pag., Plācis, "Doņuleja"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AUSTRUMI, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Austrumi"
lopkopība
graudkopība
ĀVAIDI, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Āvaidi"
lopkopība
tirdzniecība
lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija
mežizstrāde, pārstrāde, realizācija
autoserviss
autotransporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
atpūtas organizēšana
galdniecības darbi
BĒRKAS, Cēsu rajona zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Bērkas"
graudkopība
mežkopība
meža pārstrāde
Beta - 17, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Virtakas"
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29409984
Biedrība Straupes Eko Elementi
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Dārziņi"
Popularizēt sabiedrībā humānisma ideālus un kristīgās vērtības; popularizēt un attīstīt vienkāršu un veselīgu dzīves veidu; veidot ilgtspējīgas cilvēku un vides attiecības; veicināt sabiedrības apziņas virzību uz pamatvērtībām; sekmēt informācijas apriti starp Biedrības biedriem un citiem interesentiem; veicināt un attīstīt tehnisko lietprātību un ekoloģisko atbildību profesionālajā darbībā; pulcināt visus interesentus pasākumos, kas ir vērsti uz to, lai rosinātu un izkoptu Latvijas Ekoproduktu attīstīšanas tradīcijas; attīstīt, pētīt, popularizēt un pilnveidot ekoloģisku ražošanas procesu, bioloģisko lauksaimniecību, ekoloģiski ražotu pārtiku, latviešu pirts rituālus, zaļo domāšanu- Latvijā un starptautiski; veikt dažādus mārketinga izpētes pasākumus, kas ir virzīti uz ekoloģiskās ražošanas nozīmības un bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas vērtības nostiprināšanu Latvijā; sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē. Telefons
+371 29108512
Brasla, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Vecpasts"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27278445
Brasla, Vidzemes lauku partnerība
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, Braslas iela 2
Vidzemes 3 rajonu 8 pagastu lauku teritorijas attītīstības veicināšana, dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšana un izmantošana dzīves kvalitātes uzlabošanai. Telefons
+371 26137342
+371 26157079
E-pasts
liga@brasla.lv
BRASLAS DRAUGI
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, "Ieviņas"
2.1. Sabiedrības pilsoniskās pozīcijas un vietējo iedzīvotāju aktīvas darbības veicināšana ūdeņu aizsardzībā, vides kvalitātes uzlabošanā, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšanā:
2.1.2. sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu dabas un vides izglītošana un audzināšana;
2. 1.3. vietējo makšķernieku, zemes īpašnieku, pašvaldības un citu saistīto pušu sadarbības veicināšana;
2. 1.4. makšķerēšanas popularizēšana kā cilvēka personības attīstībai un veselīgam dzīvesveidam noderīgu nodarbi;
2. 1.5. makšķerēšanas sporta attīstības veicināšana;
2. 1.6. makšķerēšanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole savas kompetences ietvaros.
2.2. Sekmēt bioloģisko daudzveidību un zivju resursu atjaunošanu.
2.3. Veicināt videi draudzīga un veselīga tūrisma attīstību.
2.4. Uzlabot vides kvalitāti un aizsargāt dabu.
2.5. Attīstīt Braslas baseina un Pārgaujas novada ūdeņu apsaimniekošanu, iespēju robežās to uzņemoties Biedrībai.
Biedrības mērķu īstenošanai sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām sabiedriskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām.
Telefons
+371 26343321
BRENČI, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Brenči"
piena-gaļas lopkopība
BRĪVZEMNIEKI, Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Brīvzemnieki"
piena, gaļas ražošana
BUĻI, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Buļi"
Augkopība-lopkopība;
cūkkopība;
graudkopība;
govkopība;
sakņkopība
BURTAKAS, SIA
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Burtakas"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Izklaides un atpūtas darbība (93.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29451234
+371 26688298
+371 28279496
+371 22359490
E-pasts
burtakas@inbox.lv
ČAKSTES, Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Čakstes"
gaļas-piena produktu ražošana
lauksaimniecības kultūru ražošana
CARGO, J.Ruska individuālais uzņēmums
Pārgaujas nov., Straupes pag., Straupe, Jaunatnes iela 1 - 11
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64134223
CELMIŅI, Cēsu rajona zemnieku saimniecība
Pārgaujas nov., Straupes pag., "Celmiņi"
lauksaimniecība