Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

56° 41' 27.13751304", 23° 47' 15.18985536"

Jelgavas nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Stadiona iela 10
apvienot daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus, dot tām iespēju tikties, dalīties pieredzē, sniegt savstarpēju palīdzību;
stiprināt ģimenes emocionāli un garīgi;
veicināt informācijas apmaiņu starp ģimenēm;
paaugstināt daudzbērnu ģimeņu prestižu sabiedrībā;
izstrādāt priekšlikumus bērnu sociālajai un tiesiskajai aizsardzībai un veicināt esošo likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;
aizsargāt daudzbērnu ģimeņu tiesības un intereses;
rūpēties, lai tiktu ievērotas ar valsts likumu garantētās ģimeņu tiesības;
sadarboties ar citām organizācijām un biedrībām.
Jelgavas nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Stadiona iela 10
Aktivizēt novada pensionāru iesaistīšanos novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē;
iesaistīties sociālo jautājumu risināšanā novadā;
piedalīties novada lauku vides veidošanā un sakārtošanā;
veicināt pensionāru informētību un izglītošanu;
organizēt kultūras, atpūtas un interešu izglītības pasākumus novada pensionāriem;
veicināt veselīga dzīvesveida uzturēšanu un veselības saglabāšanu.
Jelgavas nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Stadiona iela 10
Veicināt volejbola attīstību novadā visām vecumposma grupām sākot ar bērnu volejbolu līdz profesionālai komandai
Jelgavas rajons, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Stadiona iela 10
Likvidēts 12.06.1998
sadzīves pakalpojumi
šūšanas atelje
apavu remonts
ķīmiskā tīrītava
televizoru remonts
tirdzniecība

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution