• lv

Smiltenes novads

57° 25' 22.91952", 25° 54' 1.0008000000003"

ASARI, Valkas rajona Bilskas pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Bilskas pag., "Asari"
lopkopībaaugkopība
ASB bode, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Smilšu iela 4A - 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
ASE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Vidzemes iela 5
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26465565
A.Šilaus individuālais uzņēmums
Smiltenes nov., Smiltene, Limbažu iela 10 - 19
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64774119
AS "SEB banka" Smiltenes filiāle
Smiltenes nov., Smiltene, Dārza iela 11
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64772638
AS UNION, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Baznīcas laukums 6
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29237386
ATVARI, Valkas rajona Brantu pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Brantu pag., "Atvari"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu pārstrāde, realizācija
ATVASES, Valkas rajona Palsmanes pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Palsmanes pag., "Atvases"
ATVASES, Valkas rajona Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Grundzāles pag., "Atvases"
Audima, IK
Smiltenes nov., Smiltene, Pilskalna iela 5A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Transporta palīgdarbības (52.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26161339
E-pasts
audima@inbox.lv
AUGSTKALNI-1, Valkas rajona Variņu pagasta Jāņa Gailīša zemnieka saimniecība
Smiltenes nov., Variņu pag., "Augstkalni-1"
AUMEISTERI, Kooperatīvā biedrība
Smiltenes nov., Grundzāles pag., Grundzāle, Tilta iela 5
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29492846
Aumeisteru staļļi, SIA
Smiltenes nov., Grundzāles pag., Aumeisteri, "Šalkas"
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20229997
A UN B, Anda Skrapča individuālais uzņēmums
Smiltenes nov., Brantu pag., "Ziediņi"
visa veida tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
importa un eksporta operācijas
tūrisma pakalpojumi
Telefons
+371 64772157
AUSMA, A.Vondas individuālais uzņēmums
Smiltenes nov., Variņu pag., Variņi, Līvānu iela 12
visa veida tirdzniecībastarpniecībamaksas pakalpojumisabiedriskā ēdināšanaražošana, pārstrāde un realizācijamežizstrādekokapstrādeceltniecībaremonta un montāžas darbiautotransporta pakalpojumiārējā ekonomiskā darbībau.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā Telefons
+371 64762646
AUTO DRAUGIEM, SIA
Smiltenes nov., Smiltenes pag., "Jaunceplīši"
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29455778
Autoskola MADIS, SIA
Smiltenes nov., Launkalnes pag., Silva, "Silva 3A" - 16
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26469512
AUTO-SMILTENE, A.Grima individuālais uzņēmums
Smiltenes nov., Smiltene, Raiņa iela 21
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUTOVADĪTĀJU APMĀCĪBA, IK
Smiltenes nov., Smiltenes pag., "Kalna Žubes"
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: CSP)
AV DARIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Bilskas pag., Mēri, "Mērnieki"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26587286
Avedo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Bilskas pag., "Kaķi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22030954
AVOTI, Valkas rajona Blomes pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Blomes pag.
graudkopībatirdzniecība
AVOTI LM, SIA
Smiltenes nov., Grundzāles pag., "Avoti"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26230563
AW Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Limbažu iela 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana (16.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mēbeļu ražošana (31.0, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27650521 Lietvedība
+371 27650522 Pārdošana, Verkauf
E-pasts
info@awl.lv
BĀBĒNI, Valkas rajona Bilskas pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Bilskas pag., "Bābēni"
piena gaļas lopkopība
Baķka, Mednieku klubs
Smiltenes nov., Smiltene, Dzirnavu iela 18
attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgspējīgas izmantošanas principiem;
apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;
veikt konkrētas medību platības apsaimniekošanu, organizēt medības savās medību platībās, realizēt uzraudzības par Medību likuma un Medību noteikumu ievērošanu savās medību platībās; organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medīšanu;
izkopt un pilnīgot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku;
organizēt un veicināt mednieku, trofeju ekspertu apmācību;
palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;
piedalīties medību apsaimniekošanas plānu izstrādāšanā un īstenošanā; realizēt medību apsaimniekošanas plānu;
organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību;
veicināt šaušanas sporta attīstību, ierīkojot šautuvi, organizējot apmācības kursus un sacensības;
veicināt lauku un medību tūrisma attīstību;
rīkot medību trofeju un suņu izstādes, kā arī citus mednieku sabiedriskos pasākumus;
sniegt biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas jautājumos un citos ar medībām saistītos jautājumos;
informēt sabiedrību par biedrības darbību un izdot ar medībām saistītu literatūru;
savas kompetences ietvaros kontrolēt medību normatīvo aktu ievērošanu;
dibināt kontaktus un sadarboties ar ārvalstu mednieku sabiedriskajām struktūrām;
popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstībai;
piedalīties medījamo dzīvnieku populāciju monitoringā un no tā izrietošajos nepieciešamajos papildu aizsardzības pasākumos;
piedalīties medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajā izpētē;
saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem biedrības pasākumiem, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro;
reklamēt savu darbību, biedru un biedrības sponsoru darbību;
savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.
Telefons
+371 26310777
Baltbox, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Limbažu iela 2
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Telefons
+371 29100271
BALTEGLE 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Palsmanes pag., Palsmane, "Krasti"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64761130
BALTERU ATTĪSTĪBAS GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Launkalnes pag., Launkalne, Ezera iela 15
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (47, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Informācijas pakalpojumi (63, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29705668
Baltic Beauty & Health, SIA
Smiltenes nov., Smiltene, Kalna iela 8 - 13
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26425151