• lv

Smiltenes novads

57° 25' 22.91952", 25° 54' 1.0008000000003"

ALKŠŅUPI, Valkas rajona Bilskas pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Bilskas pag., "Alkšņupi"
lopkopība
ALKŠŅUPI-GRAVAS, Valkas rajona Palsmanes pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Palsmanes pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošanatirdzniecībapakalpojumu sniegšanamežizstrādekokmateriālu ražošana ,realizācija
AL MEŽS, SIA
Smiltenes nov., Launkalnes pag., "Silva" 22-2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29455778
ALTEKS AE, SIA
Smiltenes nov., Smiltene, Ceriņu iela 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29105011
ALTOSTRATUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Grundzāles pag., Aumeisteri, "Prīmaņi"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26428757
ALTRO MONDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Bilskas pag., Mēri, Kultūras iela 1
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu (13.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20209148
ALŪKSNES AGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Launkalnes pag., Silva, "Silvas Lejas"
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67202555
Amberfarm, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Variņu pag., "Liepūdrupi"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29361970
AMEK, IK
Smiltenes nov., Variņu pag., Variņi, Meža iela 1
Andeles nams Smiltenē, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Pils iela 1B
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26372957 Kaspars Stūrmanis
E-pasts
kaspars.sturmanis@gmail.com
ANDRIS, Andra Voiteha individuālais uzņēmums
Smiltenes nov., Variņu pag., Variņi, Oktobra iela 7-7
lauksaimniecības produktu ražošana, iepirkšana un realizācija
tirdzniecība
starpniecība
importa un eksporta operācijas
bartera darījumi
valūtas pirkšana-pārdošana
sabiedriskā ēdināšana
kokmateriālu un celtniecības materiālu ražošana, iepirkšana, realizācija
celtniecība
naftas produktu iepirkšana un realizācija
tirdzniecības punktu atvēršana, uzturēšana
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
Telefons
+371 64768242
ANSIS & CO, Valkas rajona A.Mašina individuālais uzņēmums
Smiltenes nov., Palsmanes pag., "Kalnagrīvas"
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64761228
APGĀDS KALNASĒTA, Valkas rajona Bilskas pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Bilskas pag.
grāmatu izdošana
laikrakstu izdošana
datorizētā materiāla reproducēšana
dažādi izdevējdarbības veidi
augkopība
lopkopība
mežsaimniecība un kokmateriālu gatavošana
ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi
grāmatu un rakstāmlietu mazumtirdzniecība
biroja preču mazumtirdzniecība
taksometru pakalpojumi
kravu transports ar autombiļiem
nekustamā īpašuma aģentūra
juridiskā darbība
izglītība(semināri,konsultācijas,lekcijas)
AP GUĻBŪVES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Dakteru iela 1
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28779819
APSES, Valkas rajona Launkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Launkalnes pag.
augkopība
lopkopība
būvmateriālu ražošana un realizācija
koksnes apstrāde un realizācija
dīķsaimniecība un produkcijas realizācija
APSES, Valkas rajona Variņu pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Variņu pag., Variņi, Meža iela 3
lauksaimniecība
lopkopība
graudkopība
tirdzniecība
zemkopība
pārstrāde
APSĪTES, Valkas rajona Brantu pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Brantu pag., "Apsītes"
lopkopība
augkopība
Apzinātība, Biedrība
Smiltenes nov., Smiltene, Peldu iela 1
Rehabilitācijas, socializācijas, psiholoģiskā atbalsta, izglītošanas un motivācijas terapijas kompleksa izveide un realizēšana bērnu ar uzvedības, psiholoģiskiem, mācīšanās u.c. traucējumiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem no audžuģimenēm, bērniem pēc deinstitucionalizācijas, bāreņiem, aprūpes institūcijās dzīvojošiem un medicīnas iestādēs ārstējošamies, personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālā riska grupu cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem u.c. personām, kam tas nepieciešams;Veicināt inovatīvu rehabilitācijas veidu izveidi, daudzveidību un pieejamību, kuru pamatā ir dzīvnieku asistētā terapija (t.sk.reitterterapija, kanisterapijas u.c.); kā arī māla, silto smilšu, mūzikas, mākslas, pasaku u.c. terapijas, Montesori medicīniskā pedagoģija un psihoterapija; Mobilās pārvietojamās brigādes izveide un Mini ZOO izveide Biedrības uzstādīto mērķu sasniegšanai;Ziedojumu, sponsoru, atbalstītāju piesaistīšana Biedrības mērķu sasniegšanai;Labiekārtot un piemērot apkārtējo vidi bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;Piedalīšanās labdarības projektos, ziedojot savu darbu un dzīvnieku darbu Montesori medicīniskā pedagoģijā, mākslu terapijās, Smilšu terapijā, dzīvnieku asistējošā terapijā u.c. inovatīvās terapijās.Šķirnes dzīvnieku audzēšana, ar mērķi izaudzēt asistētās terapijas dzīvniekus.Veicināt iedzīvotāju līdzatbildību un sociālās aktivitātes sabiedrībā. Rosināt apziņu, ka cilvēkiem ir morāla atbildība par visām dzīvām būtnēm, mudināt bērnus, jauniešus un sabiedrību kopumā apzināties atbildību par dabu, t.sk. par mājas dzīvniekiem. Radīt iespējas apgūt pamatiemaņas drošai saskarsmei ar mājas dzīvniekiem.Dot ieguldījumu bērnu un pieaugušo dzīves kvalitātes uzlabošanā, neatkarīgi no to nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa, izmantojot jaunākās atziņas psiholoģijā, pedagoģijā, socioloģijā un zoopsiholoģijā. Telefons
+371 22322476
AquaTec Smiltene, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Daugavas iela 20 - 1
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26555539
ARĀJI, Blomes pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Blomes pag.
lauksaimniecībagraudaugu sēklkopībagaļas liellopu audzēšanapiena ražošana, realizācijamežizstrāde , pārstrāde, realizācijalauksaimniecības preču tirdzniecībalauksaimniecības tehnikas tirdzniecībal/s tehnikas, agregātu būve Telefons
+371 64777259
ARBBOS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Cērtenes iela 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29388604
ĀRBIRZES, Madonas rajona Indrānu pagasta L.Mednes zemnieka saimniecība
Smiltenes nov., Smiltene, Mētras iela 8
Citu dzīvnieku audzēšana (01.25, versija 1.0) (Avots: CSP)
Lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi (01, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
Pārtikas produktu un dzērienu ražošana (15, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
Vairumtirdzniecība un komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (51, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus, motociklus un autodegvielu; individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (52, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
Cita komercpakalpojumi (74, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (93, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
ĀRES, Valkas rajona Bilskas pagasta zemnieku saimniecība
Smiltenes nov., Bilskas pag., "Āres"
Lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija.
ARG būve, SIA
Smiltenes nov., Smiltene, Jaunā iela 15
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64774995
ARGICIR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltene, Limbažu iela 5 - 29
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64774330
ARGO B, SIA
Smiltenes nov., Smiltene, Dārza iela 2
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (45, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (47, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sauszemes transports un cauruļvadu transports (49, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ēdināšanas pakalpojumi (56, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Operācijas ar nekustamo īpašumu (68, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi (73, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29125388
ARI TEV, Biedrība
Smiltenes nov., Launkalnes pag., Launkalne, Ezera iela 10
Sabiedrības un indiviīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības izglītošanai, sociālo pakalpojumu attīstībai, sabiedrības veselības veicināšanai, iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedības dzīves norisēs. Telefons
+371 26466761
A.Rozītis, IK
Smiltenes nov., Smiltene, Vidzemes iela 1
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Arteum, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Smiltenes pag., "Rūpnieki"
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25918222
Artterrace, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Smiltenes nov., Brantu pag., "Cīrulīši"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27090753