Skuju iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

57° 14' 11.6632734", 24° 23' 59.84954376"

Saulkrastu nov., Saulkrasti, Skuju iela 16
1.Sniegt konsultācijas un palīdzēt nodrošināt jaunos uzņēmumus ar informāciju par pārtikas kvalitātes un paškontroles sistēmu ieviešanas prasībām pārtikas uzņēmumos;
2.Palīdzēt jaunizveidotajiem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem sastādīt paškontroles sistēmas dokumentāciju atbilstoši likumdošanas prasībām.
Saulkrastu nov., Saulkrasti, Skuju iela 16
Iesaistīt Ādažu, Saulkrastu un citu novadu iedzīvotājus sporta aktivitātēs, lai veicinātu Florbola sporta veida attīstību Ādažu, Saulkrastu novadā un visā Latvijas Republikā.
Bērnu, jauniešu un pieaugušo bezdarbības mazināšana.
Sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
Veicināt florbola attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
Rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu florbola.
Popularizēt florbola sporta veidu, iesaistot tajā pēc iespējas vairāk dalībnieku.
Organizēt visu vecuma grupu sporta nodarbības - treniņus un sacensības.
Piedalīties sacensībās.
Organizēt sporta nometnes un citus sporta pasākumus.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution