• lv

Skrīveru novads

56° 40' 34.10076", 25° 5' 52.38564"

BANKAVAS, Aizkraukles rajona Skrīveru ciemata zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Bankavas"
lopkopība
laukkopība
BARAVIKA
Skrīveru nov., Skrīveri, Bērzu iela 13
1.1. Veicināt radošu iniciatīvu izmantošanu Skrīveru novada un Zemgales reģiona tūrisma, mūžizglītības, kultūras vidē, tādejādi stimulējot reģiona ekonomisko izaugsmi.
1.2. Veidot iedzīvotāju izpratni par sociālās atbildības vērībām sabiedrībā.
1.3. Veicināt reģiona atpazīstamību saglabājot kultūrvēsturisko un nemateriālo mantojumu.
1.4. Mūžizglītības un radošo aktivitāšu piedāvājuma uzlabošana un cilvēku plašāka iesaiste ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.
1.5. Jauniešu uzņēmības un sociālās atbildības stiprināšana, pilnveidojot viņu zināšanas un prasmes.
1.6. Aktīvas pilsoniskas līdzdalības sekmēšana reģionā.
1.7. Ģimenes kā sociālas vērtības attīstīšana un sociāli labvēlīgas vides radīšana.
1.8. Starptautiskā sadarbība ar organizācijām Latvijā, Eiropas Savienībā, veidojot ilgtermiņa sadarbību kultūrā, izglītībā u.c.
1.9. Veicināt radošo industriju un tūrisma attīstību reģionā
1.10. Vietējo cilvēkresursu potenciāla pilnveide caur garīgo, ekonomisko un sociālo zināšanu un prasmju ieguvi.
Telefons
+371 28386655
BARIŠI, Skrīveru ciemata Ģ.Kaķa zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Bariši"
augkopība
lopkopība
augļkopība
dārzeņu audzēšana
puķkopība
Telefons
+371 5123282
+371 5197339
BIRZES, Skrīveru ciemata K.Kalniņa zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Birzes"
graudkopībalokopība
BIRZĪTES, Skrīveru ciemata J.Mucenieka zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Birzītes"
piena lopkopība
kartupeļu audzēšana
cūkkopība
biškopība
Bjorn Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Sila iela 22
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26977916
BKI auto, IK
Skrīveru nov., Skrīveri, Sporta iela 4-12
BRASLA, Aizkraukles rajona Skrīveru pagasta zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Brasla"
zemkopība
augļkopība
biškopība
mežkopība
mežizstrāde un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
Telefons
+371 65197845
BRASLASLĪČI, Skrīveru ciemata M.Dreikas zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Braslaslīči"
lopkopībaaugkopība
Briljants 4, SIA
Skrīveru nov., Skrīveri, Draudzības iela 22
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29424848
BRĪVIŅI, Skrīveru ciemata K.Skangaļa zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Brīviņi"
augļkopība
lopkopība
dārzeņkopība
graudkopība
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, realizācija
BRZA Agro, SIA
Skrīveru nov., Zemkopības institūts
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29410160
+371 28801266
Business city, SIA
Skrīveru nov., Skrīveri, Robežu iela 19
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25637199
CELMIŅI, Skrīveru ciemata A.Lukstiņa zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Celmiņi"
augkopība
lopkopība
CH 150, R.Tālberga individuālais uzņēmums
Skrīveru nov., Zemkopības institūts, 22-6
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22181700
COPEKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Sila iela 11
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Daces Zvirbules individuālais uzņēmums Skrīveros
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 88
Pārējo apģērbu un piederumu ražošana (18.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
DAŠ ĶIPLOCIŅŠ, SIA
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 44
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29287814
DAUGAVGULBJI, Skrīveru ciemata I.Kubliņās zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Daugavgulbji"
dārzkopība
augkopība
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija
DAUGAVIEŠI, Skrīveru pagasta V.Salmiņas zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Daugavieši"
augkopība
Demeter, SIA
Skrīveru nov., Skrīveri, Dārza iela 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26161767
DIMEKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., "Stiebri"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29602038
Dinārs IR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 93B
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26546387
DĪVAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Vēja iela 5
Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana (10.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29525801
Divers DE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 69
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29560555
DižDūjas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 105A
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65197187
+371 26012915
"Dzēses" tautas deju klubs
Skrīveru nov., Skrīveri, Andreja Upīša iela 1
apvienot Skrīveru novada un citu pašvaldību tautas deju kolektīvus un dalībniekus;
tās biedru aizstāvēšana valsts un pašvaldīvu institūcijās;
biedru interešu aizstāvēšana attiecībās ar juridiskajām un fiziskajām personām;
biedru dalības kultūras pasākumos organizēšana un koordinēšana;
biedru organizēto kultūras pasākumu koordinēšana un informatīvā atbalsta sniegšana
Telefons
+371 26523654
DZILNAS, Skrīveru ciemata J.Ansena zemnieku saimniecība
Skrīveru nov., "Dzilnas"
augkopībalopkopībadārzkopībamārketingsbūvmateriālu ražošana, realizācijapakalpojumu sniegšdanastarpniecība
EGerman Trading, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Pīlādžu iela 32
Telefons
+371 26193023
EIRO DEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Skrīveru nov., Skrīveri, Piekrastes iela 1
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26789559