Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

57° 23' 51.9375174", 21° 33' 58.6512666"

Ventspils, Skolas iela 4
1.Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem;
2. vērtības pievienošana vietējiem produktiem, ar sabiedrisko pasākumu palīdzību veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai;
3. jaunu tehnoloģiju izmantošana lauku apvidu piedāvātās produkcijas un pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšanai;
4. veicināt vides un lauku ainavas saglabāšanu, uzlabošanu un vides kaitējuma mazināšanu;
5. veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūras infrastruktūras un kvalitatīvas kultūras pakalpojumu pieejamību un izmantošanu;
6. veicināt lauku tūrisma infrastruktūras attīstību.
Telefons
+371 29616644
+371 63663038
E-pasts
lienite.leitane@gmail.com

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution