Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Dzēsta: 30.06.2021
56° 4' 26.71300524", 26° 44' 12.33182112"

Augšdaugavas nov., Višķu pag., Špoģi, Skolas iela 17
1. Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos;
2. Vērtības pievienošana vietējiem produktiem;
3. Tirgus pieejamības veicināšana;
4. Lauku ekonomikas dažādošana;
5. Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana;
6. Pilsoniskas sabiedrības veidošanas veicināšana;
7. Sadzīves pakalpojumu attīstība;
8. Atbalsts brīvā laika dažādošanai;
9. Dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana, tradīciju saglabāšana un pilnveidošana;
10. Uzņēmējdarbības inovācijas, uzņēmējdarbības dažādošana un attīstība;
11. Vides aizsardzības investīcijas;
12. Vietējo produktu apzināšana;
13. Sabiedriskās aktivitātes tirgus veidošanai vietējam produktam;
14. Tūrisma pakalpojumu dažādošana;
15. Iekšējo ūdeņu zivsaimniecības attīstīšana;
16. Akvakultūru atjaunošana;
17. Ar zivsaimniecību saistītas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;
18. Ūdeņu kvalitātes atjaunošana;
19. Cīņa ar maluzvejniecību.
Augšdaugavas nov., Višķu pag., Špoģi, Skolas iela 17
Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos;
Vērtības pievienošana vietējiem produktiem;
Tirgus pieejamības veicināšana;
Lauku ekonomikas dažādošana;
Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana;
Pilsoniskas sabiedrības veidošanas veicināšana;
Sadzīves pakalpojumu attīstība;
Atbalsts brīvā laika dažādošanai;
Dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana, tradīciju saglabāšana un pilnveidošana;
Uzņēmējdarbības inovācijas, uzņēmējdarbības dažādošana un attīstība;
Vides aizsardzības investīcijas;
Vietējo produktu apzināšana;
Sabiedriskās aktivitātes tirgus veidošana vieteējam priduktam;
Tūrisma pakalpojumu dažādošana;
Iekšējo ūdeņu zivsaimniecības attīstīšana;
Akvakultūru atjaunošana;
Ar zivsaimniecību saistītas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;
Ūdeņu kvalitātes atjaunošana;
Cīņa ar maluzvejniecību.
Augšdaugavas nov., Višķu pag., Špoģi, Skolas iela 17
Veicināt jauniešu integrāciju sabiedrībā.
Radīt jauniešiem vidi, kurā viņi justos droši un spētu radoši izpausties.
Ar šīs biedrības palīdzību tiktu veidoti jaunatnei svarīgi projekti, apmaiņu programmas un radīt jauniešiem jaunu pieredzi, integrējot tos brīvprātīgā darbā.
Iesaistīt pagasta jauniešus Višķu pagastam svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution