Šķeltovas pagasts, Aglonas novads

Dzēsta: 30.06.2021
Adrese ir pārvietota uz Krāslavas novads
56° 2' 45.70152", 27° 2' 15.45072"

Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Stašķeviči, "Stašķeviču dzirnavas"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Šķeltova, Daugavpils iela 7
1. Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana - teritorijas labiekārtošana un ilgtspējīga attīstība;
2. Brīvā laika pavadīšanas dažādošana pagasta iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem;
3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
4. Sadarbības veicināšana starp pagasta pārvaldi, iedzīvotājiem, vietējo iniciatīvu atbalstu;
5. Tūrisma iespēju dažādošana.
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Suhailina, "Avotiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Kazuliški, "Spožmājas"
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., "Dzirnavas"
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Peipiņi, "Ezermalas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Stašķeviči, "Stašķeviču dzirnavas"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Sarguni, "Sarguni"
Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana (11.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., "Jaudzemi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., "Liepas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Peipiņi, "Peipiņu baznīca"
Apliecināt, izpildīt un realizēt Romas - katoļu Baznīcas mācību
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Upes Kudiņi, "Arāji"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., "Rusakovo"
lauksaimniecības produktu ražošana
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Jaudzemi, "Mežvīni"
1.Ieguldījuma sniegšana Latgales reģiona radošu kultūras aktivitāšu un kultūrizglītības attīstībā, balstoties tradicionālās vērtībās, sociālās vajadzībās, izmantojot novatīvas iespējas. Sabiedriskā labuma darbību veikšana, kas ir vērsta uz reģiona iedzīvotāju garīgā potenciāla un radošuma attīstīšanu, iesaistoties dažādu kultūrizglītojošu pasākumu aktivitātēs. Biedrības mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura;
2.Profesionālu kultūras pasākumu popularizēšana un to pieejamības veicināšana sabiedrībai;
3.Latgales reģiona kultūras mantojuma popularizēšana, vietējo tradīciju, amatniecības un kultūras vērtību kopšana;
4.Reģiona iedzīvotāju rosināšana iesaistīties mūsdienu kultūras procesos. Indivīda garīgās izaugsmes un līdzsvara iegūšanas iespēju un jaunradei labvēlīgu apstākļu paplašināšana, izmantojot mūzikas un mākslas radošās aktivitātes. Iedzīvotāju sociālu un fizisku problēmu risinājumu rašana, izmantojot mūzikas, mākslas iespējas;
5.Latgales reģiona kultūras starpnozaru sadarbības projektu sekmēšana;
6.Sadarbības attīstīšana ar Latvijas un ārvalstu kultūras un izglītības organizācijām, biedrībām;
7.Zinātnisku rakstu krājumu, publikāciju par biedrības kultūras radošo darbu rezultātiem izdošana;
8.Kultūrizglītības, mūzikas un mākslas nozaru mūžizglītības programmu un kultūras projektu izstrāde un īstenošana;
9.Labdarības pasākumu organizēšana, finanšu līdzekļu ar ziedojumu palīdzību piesaistīšana un uzkrāšana;
10.Finanšu līdzekļu piesaistīšana kultūras un izglītības pasākumu organizēšanā, kā arī Latgales reģiona kultūras mantojuma, tradīciju un novadpētniecības popularizēšanas darbībā.
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Kazuliški, "Silmali"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aglonas nov., Šķeltovas pag.
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Peipiņi, "Jermolajevi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Šķeltova, Skolas iela 7A
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu cits citam sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Slostovka
Garīgi apvienot un aprūpēt tos vecticībniekus, kuri dzīvo draudzes darbības rajonā, izplatīt vecticībnieku ticības mācību, izplatīt un nostiprināt kristiešu dzīves veidu, morāli un tikumību
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Slostovka, "Lugi 1"
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Iļjuhina, "Žagatas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., "Zeltiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Peipiņi
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Krāslavas rajons, Šķeltovas pagasts
Likvidēts 18.04.1997
agroservisa pakalpojumi
Krāslavas rajons, Šķeltovas pagasts
Likvidēts 16.04.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
Krāslavas rajons, Šķeltovas pagasts, Upes Kūdeņi
Likvidēts 24.01.2001
lauksaimniecības produktu ražošana
Krāslavas rajons, Šķeltovas pagasts, Peipiņi
Likvidēts 05.12.2007
Restorāni (55.30, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Slostovka, "Dārzi"
Likvidēts 16.05.2024
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Slostovka, "Karpi"
Likvidēts 14.04.2015
Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana (22.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Aglonas nov., Šķeltovas pag.
Likvidēts 09.03.2022
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution