Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013

56° 58' 34.77759024", 24° 7' 54.66706572"

Rīga, Skanstes iela 52
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Skanstes iela 52
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25282382
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28383234
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 22087888
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 22087888
Rīga, Skanstes iela 52
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22087888
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28237617
Rīga, Skanstes iela 52
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 80205030
E-pasts
info@bino.lv
Rīga, Skanstes iela 52
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 27057807
Rīga, Skanstes iela 52
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Skanstes iela 52
Atbalstīt un veicināt bērnu tiesību aizsardzības īstenošanu;
veicināt ģimenei labvēlīgas vides un atbalsta pasākumu veidošanu, bērnu un ģimenes labklājības līmeņa paaugstināšanu;
atbalstīt sociālās programmas un darbības, kuras orientētas uz bērnu un jauniešu vispārējās attīstības un izglītošanas veicināšanu;
atbalstīt projektus un maznodrošinātas ģimenes, kurās ir bērni;
veicināt vispārēju cilvēku labklājību, tai skaitā atbalstot nevalstiskās organizācijas, nodibinājumus un biedrības, kuru mērķi atbilst Fonda mērķiem;
veicināt brīvprātīgā darba attīstību, tai skaitā gan piesaistot, gan apmācot brīvprātīgā darba veicējus;
atbalstīt dažādas sporta organizācijas, aktīvos un bijušos sportistus, to tiesisko, sociālo, izglītības, karjeras un citu saistīto jautājumu risināšanā, tai skaitā sociāli maznodrošinātās personas;
atbalstīt personu, tai skaitā, sociāli mazaizsargāto personu grupu, piedalīšanos dažādos sporta pasākumos un nometnēs;
veicināt un atbalstīt aktīvās atpūtas nometņu un pasākumu rīkošanu, tai skaitā organizēt piedalīšanos dažādos sporta pasākumos un nometnēs dažādu sociālo slāņu personu grupām, tai skaitā, sociāli mazaizsargātām personām;
atbalstīt dažādu iedzīvotāju grupu vai personu sociālās aizsardzības nodrošināšanu ar mērķi sekmēt cilvēku spēju pašiem nodrošināt sev pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā dzīves situācijā un sniegt atbalstu sociālā riska situācijās, tai skaitā, bet ne tikai - sniegt nekomerciālu materiālo palīdzību personām naudas un mantas veidā dažādām iedzīvotāju grupām;
veicināt humānu attieksmi pret dzīvniekiem dzīvnieku patversmēs un ārpus tām;
Telefons
+371 25855773
E-pasts
info@sofifonds.lv
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 22087888
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 22087888
Rīga, Skanstes iela 52
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Skanstes iela 52
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Citu automobiļu pārdošana (45.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 66900900
Rīga, Skanstes iela 52
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 26680930
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26461863
Rīga, Skanstes iela 52
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Skanstes iela 52
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Skanstes iela 52
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65511888
E-pasts
info@credico.lv
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26680930
Rīga, Skanstes iela 52
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28357204
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26680930
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
E-pasts
info@sunfinance.group
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26680930
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 28357204
Rīga, Skanstes iela 52
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)