Sēmes pagasts, Tukuma novads

57° 4' 16.03308", 23° 6' 38.62368"

JAUNZEMJI, Tukuma rajona Sēmes pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Jaunzemji"
lauksaimniecībazivkopībabiškopība
JOSTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., "Josti"
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
JŪRASKALNS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 1
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KAĶĒNI, A.Kupļa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Kaķēni"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
KALĒJI, Tukuma rajona Sēmes pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Kalēji"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
KALNIEŠI, Rastorgujeva zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Kalnieši"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
KALNMEŽI, Gateres zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Kalnmeži"
dārzkopība
Kaprīze
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 1A
Sēmes pagasta sieviešu pašapziņas un pašvērtības celšana;
vairot interesi par pagastā notiekošo un radīt vēlmi piedalīties lēmumu pieņemšanā;
palīdzēt pagasta pašvaldībai ar savu brīvprātīgo darbu dažādu sabiedriskās dzīves jautājumu risināšanā.
KAZPURVI, Jansona zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Kazpurvi"
zemkopība
lopkopība
dārzkopība
KENA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., Kaive, "Austrumi"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ĶEŅČI, Kuzles zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Ķeņči"
zemkopība
lopkopība
ĶĪKAĻI, Baloža zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Ķīkaļi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
ĶĪĻI, Laugaļa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Ķīļi"
zemkopība
lopkopība
produkcijas realizācija
KRASTIŅI, Šteinberga zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Krastiņi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Kredītņēmēju Nacionālā Atbalsta biedrība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Kalna iela 1
Informatīvā un juridiskā atbalsta sniegšana kredītņēmējiem;
KRINČI, Sēmes pagasta B.Komolova zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Krinči"
Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: VID)
KRĪZES UN TRAUMU PSIHOLOĢIJAS BIEDRĪBA
Tukuma nov., Sēmes pag., "Ziedoņi"
Apvienot psihologus, kuri darbojas traumu un krīzes psiholoģijas jomā, lai veicinātu iegūto zināšanu un pieredzes savstarpēju apmaiņu.
KŪDRIŅI, Tukuma rajona Sēmes pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Kūdriņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
KULVĒNI, Rabkeviča gatera pakalpojumu individuālais uzņēmums
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Kulvēni"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KULVĒNI, MEDNIEKU KLUBS SIA
Tukuma nov., Sēmes pag., "Majori"
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības (01.70, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Kupļi
Tukuma nov., Sēmes pag., "Kupļi"
apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām,
nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu,
attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem,
popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu,
izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas,
aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs,
organizēt un veicināt mednieku apmācību,
rīkot un piedalīties organizētajos mednieku pasākumos Latvijā,
dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs,
saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, privātpersonām,
veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar apmedījamo īpašumu īpašniekiem,
videi draudzīga tūrisma, atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana.
LABIEŠI, Baloža zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Kaive, "Labieši"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
LAZDAS, Sīles Tukuma rajona zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Lazdas"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID)
LEJNIEKI, Amoliņa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Lejnieki"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: VID)
LIELCEPĻI, Baumaņa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Lielcepļi"
lauksaimniecība
Lietkaļi, Sēmes pagasta zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Birztala, "Liekaļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
LODES, Mieža zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Lodes"
zemkopībalopkopībalauksaimniecības produktu
MAZKRIEVIŅI, A.Čuhnova zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Mazkrieviņi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
MEŽNIEKI, Terliņa zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., "Mežnieki"
zemkopība
lopkopība
lauksaimniecības produktu realizācija
Montessori bērnu māja
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Radziņi"
Pilsoniskas sabiedrības attīstība un izglītības un veselības veicināšana.