Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads

57° 2' 32.1054", 23° 7' 39.00432"

AC KOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Dobeļi"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26635813
ALGO grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 14 - 11
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28371730
ARABELLA, Ostrovskas individuālais uzņēmums
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 14 - 2
Restorāni (55.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63149120
AZ Brokers, SIA
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Upes iela 2
Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība (66.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67199036
BRĪVZEMNIEKI-MELIOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Brīvzemnieki"
Kūdras ieguve (08.92, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29255178
+371 29297855
D. AUSEKLE, IK
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 10 - 3
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
DZĒRVJU LIGZDA, SIA
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Dzērves"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26468866
Dzirnavas, Tukuma rajona Sēmes pagasts
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Dzirnavas"
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (52.6, versija 1.0) (Avots: UR)
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Eviko Trans, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Apiņi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29151898
GV Serviss, SIA
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Lejas Kulvēni"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29838489
IEDVESMAS ZIEDS
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 14 - 12
iesaistīties procesos, lai veicinātu indivīda un sabiedrības pilnveidi šī jēdziena visplašākajā izpratnē;
vecināt indivīda un sabiedrības psiholoģisko labklājību, garīgo un fizisko veselību;
attīstīt indivīda un sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām un humānismu;
mazināt vardarbību pret bērniem un pieaugušajiem;
veicināt bērnu un pieaugušo tiesības un iespējas saņemt atbilstošu palīdzību;
veicināt minoritāšu un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā
Telefons
+371 26551443
Inovatīvas izglītības fonds
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Radziņi"
pilsoniskas sabiedrības izglītošana, tādējādi sekmējot katra indivīda iespējas iesaistīties valsts lēmumu pieņemšanas procesos;
pieaugušo profesionālo zināšanu un prasmju veicināšana un sekmēšana, profesionāļu kompetences un kvalifikācijas pilnveidošana;
pētīt, ieviest izglītības sistēmā inovatīvus risinājumus;
izstrādāt, pilnveidot, īstenot pieaugušo neformālās apmācības, tālākizglītības, mūžizglītības kursu programmas;
izstrādāt, pilnveidot un īstenot bērnu un jauniešu izglītošanas pasākumus;
izstrādāt dažādus e-apmācību risinājumus un atbilstoši nodrošināt e-apmācību īstenošanu;
rosināt, veikt un sekmēt pētniecības un inovācijas projektu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī veicina jaunrades darbus izglītības nozarē;
rosināt, veikt un sekmēt sadarbības projektu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Fonda mērķiem.
Telefons
+371 26161755
IRMAS, Sēmes pagasta G.Priediņas zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Irmas"
Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi (02, versija 1.0) (Avots: UR)
JĀTNIEKI, Rabkēviča zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Jātnieki"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
JŪRASKALNS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 1
Liellopu audzēšana, piena lopkopība (01.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) (01.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 63181718
+371 26264725
Kaprīze
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 1A
Sēmes pagasta sieviešu pašapziņas un pašvērtības celšana;
vairot interesi par pagastā notiekošo un radīt vēlmi piedalīties lēmumu pieņemšanā;
palīdzēt pagasta pašvaldībai ar savu brīvprātīgo darbu dažādu sabiedriskās dzīves jautājumu risināšanā.
Telefons
+371 63181757
Kredītņēmēju Nacionālā Atbalsta biedrība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Kalna iela 1
Informatīvā un juridiskā atbalsta sniegšana kredītņēmējiem;
KULVĒNI, Rabkeviča gatera pakalpojumu individuālais uzņēmums
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Kulvēni"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63149256
MAZKRIEVIŅI, A.Čuhnova zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Mazkrieviņi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Montessori bērnu māja
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Radziņi"
Pilsoniskas sabiedrības attīstība un izglītības un veselības veicināšana. Telefons
+371 29210365
Paradīze
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 1A
Sēmes pagasta jauniešu brīvā laika aizpildīšana;
Vairot jauniešu interesi par pagastā notiekošajām aktivitātēm, un radīt vēlmi piedalīties lēmumu pieņemšanā par sev interesējošiem jautājumiem;
Veicināt pagasta jauniešu kapacitāti savas karjeras izvēlē.
Telefons
+371 29139173
RADZIŅI, Pastara zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Radziņi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
R.A.S. un partneri, IK
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 14 - 9
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
SĒMES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Sēmes baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
TALEJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 14 - 4
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63125072
UPMAĻI, Tukuma rajona Sēmes pagasta zemnieku saimniecība SIA
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Upmaļi"
Restorāni (55.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Vitālijs Papitašvili, Individuālais komersants
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, Ezera iela 14 - 6
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
ZEMGAĻI, Zauera zemnieku saimniecība
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Zemgaļi"
zemkopība
lopkopība
dārzkopība
produkcijas realizācija
AP SHARPER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tukuma nov., Sēmes pag., Sēme, "Smaidas"
Likvidēts 16.08.2018
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28272782
ARTIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Tukuma rajons, Sēmes pagasts, Sēme, Upes iela 2
Likvidēts 11.11.2004
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63123375
+371 29240149