• lv

Sējas novads

57° 12' 2.5182", 24° 35' 32.21556"

KASPARS I, Rīgas rajona I.Stelpes komerciālais individuālais uzņēmums
Sējas nov., Murjāņi, "Klintslejas 4/1" - 1
tautas patēriņa preču ražošana un realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
u.c. statūtos paredzētā darbība
KEEL DESIGN, SIA
Sējas nov., Loja, "Zeltkalni" - 9
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KLAIDS, Tirdzniecības un transporta aģentūra SIA
Sējas nov., Pabaži, Maija iela 1
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 67814458
+371 67812504
KLINTSLEJAS 4, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Sējas nov., Murjāņi, "Klintslejas 4"
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 67977831
+371 29125343
Kopprojekts, SIA
Sējas nov., Murjāņi, "Mūspils"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
KPM, SIA
Sējas nov., Murjāņi, "Vecozoli 1"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KREDER FACTORY, SIA
Sējas nov., Loja, "Zeltiņi" - 26
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26411643
E-pasts
krederfactory@gmail.com
KRISTEL, Rīgas rajona A.Vismana individuālais uzņēmums daudznozaru komercfirma
Sējas nov., "Dzintarkrasti"-9
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Kuula Holdings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Murjāņi, Priežu iela 9
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26555364
Kuula trading, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Murjāņi, Priežu iela 9
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26555364
KVAD, SIA
Sējas nov., Gāršmuiža, "Kaijas"
Pārējo apmešanās vietu darbība (55.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 62928202
LATTOOLS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Murjāņi, "Vecozoli 3"
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29415606
Latvijas zeme, daba, tauta
Sējas nov., Gāršmuiža, "Kaijas"
Tiesiskuma nodrošināšana un savu interešu aizstāvība - iestāties par visu Latvijas pilsoņu, it īpaši savu biedru, Satversmē noteikto tiesību aizstāvību; aizstāvēt savu biedru intereses, viņu tiesības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā attīstīt savus nekustamos īpašumus un uzņēmumus; līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, pagastu, novadu, reģionu un nacionālajā līmenī; nodrošināt saviem biedriem juridisko palīdzību viņiem būtisku sociālekonomisku problēmu risināšanā; veidot un attīstīt sabiedrības tiesiskuma apziņu.
Attīstības jautājumu risināšana - darboties, lai uzlabotu kopējo dzīves kvalitāti savas apkaimes vai novada robežās; atbalstīt ikviena tiesības dzīvot veselīgā vidē; piedalīties ar savu atbalstu ekonomisko jautājumu risināšanā - infrastruktūras, kapacitātes uzlabošana - dažādu palīdzības programmu ieviešana sava apvidus saimnieciskās dzīves uzlabošanai.
Vides aizsardzības pasākumu atbalstīšana - palīdzēt novērst negatīvo faktoru ietekmi uz vidi, veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, veicināt katras teritorijas ilgtspējīgu plānošanu, aizstāvēt bioloģiskās daudzveidības apzināšanu un saglabāšanu, veidot un attīstīt sabiedrības vides apziņu.
Visu augstākminēto jautājumu risināšana starptautiskā līmenī.
Citu humānu jautājumu risināšana atbilstoši Satversmē noteiktajam.
Telefons
+371 29282102
LEGARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, Jēņu iela "Sudrabkalni"-10
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.65, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29215356
+371 26498000
LEJNIEKI, Zemnieku saimniecība
Sējas nov., "Lejnieki"
lopkopībagraudkopībadārzeņkopība, pārstrāde un realizācijamežizstrāde un mežkopībatirdzniecība
Līders, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Pabaži, "Gundegas" 1-7
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67952113
LIDILAUMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Murjāņi, "Grētas"
Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība (66.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29416493
LIELMUIŽNIEKI, Sējas novada zemnieku saimniecība
Sējas nov., "Jāņkalni"
Liepennes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., "Ennes"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29262806
Ligustrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Loja, "Grāvkalni"
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 67755951
LĪRIKERA-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., "Kalnennes"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29993707
Loģiskais elements, SIA
Sējas nov., Murjāņi, Priežu iela 9
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22033233
LOJA 2, Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Sējas nov., Murjāņi, "Bremzes"
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
LOJAS SUDRABKALNI, Dzīvokļu īpašnieku Biedrība
Sējas nov., Loja, "Sudrabkalni" - 17
Pārvaldīt un apsaimniekot kopīpašumā esošo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas "Sudrabkalni" ("Ēka"), to ietverošo zemes gabalu un zem Ēkas esošo zemes gabalu, kas ir nepieciešams Ēkas uzturēšanai, Lojā, Sējas novadā, LV-2142;Aizsargāt un aizstāvēt Ēkā esošo dzīvokļu īpašnieku un biedrības biedru tiesības un intereses (arī patērētāju tiesību jomā);Veikt citas darbības, kas nepieciešamas Īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, kā arī pakalpojumu (tai skaitā komunālo) nodrošināšanai Īpašumā un Ēkā esošajos dzīvokļos. Telefons
+371 20226693
LOUD AGENCY, SIA
Sējas nov., Loja, "Kārkli"
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29115956
L & W, Vanaga Vaira individuālais uzņēmums
Sējas nov., Murjāņi, Emīla Dārziņa iela 4
sadzīves pakalpojumi
Mācību centrs "DzīvotPrieks", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Murjāņi, Gaujas iela 25A
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27074611
MAGALA, SIA
Sējas nov., Loja, Jēņu iela "Zeltkalni"-3
MANTREI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Sēja, "Vienības" - 1
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MAXIPRIZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sējas nov., Murjāņi, "Sidrabi"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 67606241