Salaspils novads

56° 51' 38.93472", 24° 20' 59.23716"

Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 111
Telefons
+37167942555
E-pasts
inst@silava.lv
Salaspils kultūras nams
Salaspils nov., Salaspils, Līvzemes iela 7
Telefons
+37167941163
E-pasts
kulturas.nams@salaspils.lv
Salaspils novada bāriņtiesa
Salaspils nov., Salaspils, Līvzemes iela 8
Telefons
+37167981018
E-pasts
barintiesa@salaspils.lv
Salaspils novada bibliotēka
Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 9
Telefons
+37167387157
E-pasts
info@biblioteka.salaspils.lv
Salaspils novada dome
Salaspils nov., Salaspils, Līvzemes iela 8
Telefons
+37167981010
E-pasts
dome@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Daugavas muzejs"
Salaspils nov., Salaspils pag., Daugavas muzejs
Telefons
+37167216367
E-pasts
daugavas.muzejs@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Komunālais dienests"
Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115
Telefons
+37167981071
E-pasts
komunalais.dienests@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"
Salaspils nov., Salaspils, Lauku iela 1
Telefons
+37167947253
E-pasts
skola@s1vsk.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 2. vidusskola"
Salaspils nov., Salaspils, Skolas iela 6
Telefons
+37167940950
E-pasts
skola@vsk2.salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils mūzikas un mākslas skola"
Salaspils nov., Salaspils, Līvzemes iela 9
Telefons
+37167941605
E-pasts
muzikas.skola@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada Būvvalde"
Salaspils nov., Salaspils, Līvzemes iela 8
Telefons
+37167981013
E-pasts
buvvalde@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada pašvaldības policija"
Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 30
Telefons
+37167980033
E-pasts
pasvaldibas.policija@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds"
Salaspils nov., Salaspils, Skolas iela 7
Telefons
+37167947414
E-pasts
dzivoklu.fonds@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde "Daugaviņa"
Salaspils nov., Salaspils pag., Saulkalne, Zvejnieku iela 10
Telefons
+37167948030
E-pasts
pii.daugavina@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde "Salaspils 1. pirmsskola"
Salaspils nov., Salaspils, Skolas iela 9 k-2
Telefons
+37129678060
E-pasts
pii.jantarpins@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Atvasīte"
Salaspils nov., Salaspils, Meža iela 6
Telefons
+37129102572
E-pasts
daiga.lacgalve@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Ritenītis"
Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 10
Telefons
+37129466744
E-pasts
pii.ritenitis@salaspils.lv
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Saime"
Salaspils nov., Salaspils, Miera iela 16 k-9
Telefons
+37167944270
E-pasts
pii.saime@salaspils.lv
Salaspils novada sociālais dienests
Salaspils nov., Salaspils, Kalnu iela 2
Telefons
+37167946777
E-pasts
socialais.dienests@salaspils.lv
Salaspils novada vēlēšanu komisija
Salaspils nov., Salaspils, Līvzemes iela 8
Salaspils sporta nams
Salaspils nov., Salaspils, Smilšu iela 1
Telefons
+37120733333
E-pasts
sporta.nams@salaspils.lv
Salaspils sporta skola
Salaspils nov., Salaspils, Līvzemes iela 22
Telefons
+37167943119
E-pasts
sporta.skola@salaspils.lv
VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS"
Salaspils nov., Salaspils, Miera iela 1
Telefons
+37167945460
E-pasts
nbd@nbd.gov.lv
Zvērināta notāre Iveta Lūse
Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 30
Telefons
+37167941208
E-pasts
Iveta.Luse@LatvijasNotars.lv
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 17
Reorganizēts 31.08.2019
Telefons
+37128680932
E-pasts
pii.saulite@salaspils.lv