• lv

Salacgrīvas novads

57° 45' 29.11788", 24° 21' 15.54516"

Ainažu pilsētas pārvalde
Salacgrīvas nov., Ainaži, Parka iela 16
Telefons
+37164071310
E-pasts
ainazi@salacgriva.lv
Korģenes Feldšeru – vecmāšu punkts
Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., Korģene, Zītaru iela 3
Telefons
+37164030811
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola
Salacgrīvas nov., Ainaži, Parka iela 12
Telefons
+37164043379
E-pasts
ainazu.skola@salacgriva.lv
Liepupes pagasta pārvalde
Salacgrīvas nov., Liepupes pag., Mežgravas
Telefons
+37164020142
E-pasts
liepupe@salacgriva.lv
Liepupes pamatskola
Salacgrīvas nov., Liepupes pag., Liepupe, Veiksmes
Telefons
+37164020376
E-pasts
liepupespsk@salacgriva.lv
Pašvaldības iestāde Veco ļaužu mītne Sprīdīši
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telefons
+37164071622
E-pasts
spridisi@salacgriva.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis"
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 29
Telefons
+37164041839
E-pasts
salacgrivavilnitis@salacgriva.lv
Salacgrīvas mākslas skola
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 29
Telefons
+37164041346
E-pasts
makslasskola@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada bāriņtiesa
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telefons
+37164071990
Salacgrīvas novada bibliotēka
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Telefons
+37164071989
E-pasts
salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv
SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telefons
+37164071973
E-pasts
dome@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada domes sociālais dienests
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telefons
+37164071980
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs "Bāka"
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Telefons
+37164071991
Salacgrīvas novada kultūras centrs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Ostas iela 3
Telefons
+37164041458
E-pasts
kulturascentrs@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada muzejs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Telefons
+37164071981
E-pasts
muzejs@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada mūzikas skola
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 29
Telefons
+37164041867
E-pasts
muzikasskola@salacgriva.lv
Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Rīgas iela 10A
Telefons
+37164041254
E-pasts
info@visitsalacgriva.lv
Salacgrīvas novada vēlēšanu komisija
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Smilšu iela 9
Telefons
+37126184289
E-pasts
salacgrivas.nvk@gmail.com
Salacgrīvas ostas pārvalde
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 3
Telefons
+37164071111
E-pasts
port@salacgrivaport.lv
Salacgrīvas vidusskola
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 31
Telefons
+37164023060
E-pasts
skola@salacgrivasvsk.lv
Sporta un atpūtas komplekss "Zvejnieku parks"
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sporta iela 4
Telefons
+37164041553
Ainažu kultūras nams
Salacgrīvas nov., Ainaži, Valdemāra iela 50
Reorganizēts 01.03.2019
Telefons
+37164043219
Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde "Randa"
Salacgrīvas nov., Ainaži, Valdemāra iela 56
Likvidēts 31.08.2018
Telefons
+37164043534
E-pasts
parsla.perdijaka@salacgriva.lv
Ainažu ugunsdzēsības muzejs
Salacgrīvas nov., Ainaži, Valdemāra iela 69
Reorganizēts 01.03.2019
Telefons
+37164043280
E-pasts
bub.muzejs@salacgriva.lv
Lauvu tautas nams
Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., Dižlauvas
Reorganizēts 01.03.2019
Telefons
+37164030884
Liepupes pagasta tautas nams
Salacgrīvas nov., Liepupes pag., Mežgravas
Reorganizēts 01.03.2019
Telefons
+37164023932
E-pasts
armands.leimanis@salacgriva.lv
Salacgrīvas kultūras nams
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Ostas iela 3
Reorganizēts 01.03.2019
Telefons
+37164041458
Salacgrīvas muzejs
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Sila iela 2
Reorganizēts 01.03.2019
Telefons
+37164071981