• lv

Rūjienas novads

57° 53' 37.42476", 25° 20' 20.76288"

DOKUMENTĀLISTS, BIEDRĪBA
Rūjienas nov., Rūjiena, Poruka iela 10
Filmu producēšana un ražošana; Latvijas un ārzemju kino popularizēšana un izplatīšana; Kino izglītības attīstības veicināšana; Sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem; Starptautisku un Latvijas kultūrvides projektu realizācija; sabiedrisku pasākumu organizēšana; Latvijas vārda popularizēšana ārzemēs; sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem; kultūrvēsturiskā audiovizuālā mantojuma uzglabāšana; Telefons
+371 29189292
DOMUPES, Zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., "Domupes"
augkopība
lopkopība
DRAVNIEKI, Valmieras rajona zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Ipiķu pag., "Dravnieki"
lopkopībagraudkopība
DRUVAS, Ipiķu pagasta A.Kanapoļa zemnieka saimniecība
Rūjienas nov., Ipiķu pag., "Druvas"
DS LADENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 6A
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 27036505
DZELMES, Valmieras rajona Jeru pagasta I.Varga zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Jeru pag., "Dzelmes"
Dzelzs Bebrs, SIA
Rūjienas nov., Jeru pag., "Ceļmalas"
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26158300
DZILNIŅAS, Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Jeru pag., "Dzilniņas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64268263
DZĪNE, LAUKU SIEVIEŠU BIEDRĪBA
Rūjienas nov., Lodes pag., "Lieplejas"
Dzimumu līdztiesības veicināšana;
sociālās spriedzes mazināšana laukos;
veicināt Lodes pagasta iedzīvotāju pilnvērtīgu un radošu attīstību harmoniskā vidē.
Telefons
+371 28362011
Dzintara Zaķa individuālais kokapstrādes uzņēmums
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 17b-21
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64263843
DZINTARI, Valmieras rajona Ipiķu pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Ipiķu pag., "Dzintari"
graudkopība
lopkopība
mežistrāde
E.Bitmanes individuālais uzņēmums
Rūjienas nov., Rūjiena, Liepu iela 15-18
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64263166
ECOLAND LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rūjienas nov., Jeru pag., "Kunturi"
Cūkkopība (01.46, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29168269
ELIŠA, SIA
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 65A
Darba apģērbu ražošana (14.12, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29180915
ENDZELE, MEDNIEKU BIEDRĪBA
Rūjienas nov., Jeru pag., Endzele, "Līvāni"
Medniecība, medījumu ķeršana, medījamo dzīvnieku pavairošana, ieskaitot ar pakalpojumiem saistīto darbību, biedrības dibinātāja Maigoņa Burkas saistību un tiesību pārņemšana par līgumu par medījamo platību apsaimniekošanu un medījumu ķeršanu, saistību un tiesību pārņemšana, kas izriet no biedrības dibinātāja Maigoņa Burkas noslēgtā pārjaunojuma līguma par medījamo platību apsaimniekošanu un medību tiesību nomu Nr.04-015 no 12.05.2000., kas noslēgts ar VAS "Latvijas Valsts meži". Telefons
+371 29298972
ET GRUPA, SIA
Rūjienas nov., Jeru pag., "Peļņi"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Jumta seguma uzklāšana (43.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29442770
EVOLDI, Valmieras rajona Vilpulkas pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., "Evoldi"
lopkopība
graudkopība
ĒVOLDI, Valmieras rajona Vilpulkas pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., "Ēvoldi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, iepirkšana, pārstrāde un realizācija
kokapstrāde ,mežizstrāde
visa veida tirdzniecība
starpniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
celtniecība
tūrisma pakalpojumi
medību pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
cita LR likumdošanā neaizliegta uzņēmējdarbība
EZERIEŠI, Valmieras rajona Lodes pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Lodes pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, iepirkšana un realizācija
mežizstrāde
kokapstrāde
visa veida tirdzniecība
starpniecība
bartera operācijas
celtniecība
maksas pakalopjumi
ārējā ekonomiskā darbība
EZERIŅI, Valmieras rajona Vilpulkas pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Vilpulkas pag.
graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana
liellopu audzēšana
piena lopkopība
mežsaimniecība,kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
koka teras ražošana
koka zāģēšana,ēvelēšana,impregnēšana
pārējie sauszemes transporta palīgdarbu veidi
nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu
lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana
FAKTS, Kukaines individuālais uzņēmums
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 16
juriskonsulta prakse Telefons
+371 64263224
FLAKS, SIA
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 6A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29475489
FOOD & ART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rūjienas nov., Rūjiena, Brīvības iela 7 - 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20260603
GADĪJUMS, Muzikanta individuālā firma
Rūjienas nov., Jeru pag., "Rūķīši"
tirdzniecība
iepirkšana
sabiedriskā ēdināšana
bartera darījumi
maksas pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
GAIDUĻI, Lodes pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Lodes pag., "Gaiduļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64221790
GAIVIŠI
Rūjienas nov., Jeru pag., Endzele, "Senči 2" - 1
1.Popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu; pareizu attieksmi pret apkārtējo vidi;
2.Veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā;
3.Veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar citām NVO.
4.Sekmēt sabiedrības emocionālo un intelektuālo attīstību, veicināt radošo izaugsmi, aktivizēt pagasta teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, īpaši veicināt bērnos un jauniešos interesi par veselīga dzīvesveida priekšrocībām.
5.Atbalstīt iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās labklājības izaugsmi.
Telefons
+371 26185711
GALA BRINDAS, Vilpulkas pagasta R.Šķiņķa zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., "Galabrindas"
GĀRŠAS, Valmieras rajona Vilpulkas pagasta zemnieku saimniecība
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., "Gāršas"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācijatirdzniecībastarpniecībakokapstrādemežizstrāde
GB VIP Security Corporation, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., Vilpulka, "Teikas"
Personiskās drošības darbības (80.10, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Ģimenes ārstes Ingunas Ločmeles prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., Virķēni, "Dārza māja" - 1
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22000073