• lv

Rūjienas novads

57° 53' 37.42476", 25° 20' 20.76288"

Jeru pagasta feldšeru punkts
Rūjienas nov., Jeru pag., Endzele, Vēstneši
Telefons
+37164263518
E-pasts
jeri@rujiena.lv
Rūjienas mākslas skola
Rūjienas nov., Rūjiena, Brīvības iela 19
Telefons
+37164263722
E-pasts
rujmaksla@inbox.lv
Rūjienas mūzikas skola
Rūjienas nov., Rūjiena, Centra laukums 4
Telefons
+37164263558
E-pasts
muzikas.skola@rujiena.lv
Rūjienas novada Bāriņtiesa
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164263447
E-pasts
dace.melbarde@rujiena.lv
Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164263149
E-pasts
inta.ferdere@rujiena.lv
Rūjienas novada kultūras un tūrisma centrs
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164219025
E-pasts
guna.kibere@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldība
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164263149
E-pasts
rujiena@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības administrācija
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164207848
E-pasts
rujiena@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37125450585
E-pasts
daina.roze@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības policija
Rūjienas nov., Rūjiena, Upes iela 7 - 1
Telefons
+37164263603
E-pasts
vilnis.laurs@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības vēlēšanu komisija
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37129497773
E-pasts
rujiena@rujiena.lv
Rūjienas novada sociālais dienests
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37129243913
E-pasts
socialais.dienests@rujiena.lv
Rūjienas novada sporta skola
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 30
Telefons
+37164263546
E-pasts
sporta.skola@rujiena.lv
Rūjienas pilsētas bibliotēka
Rūjienas nov., Rūjiena, Skolas iela 6
Telefons
+37164263464
E-pasts
biblioteka@rujiena.lv
Rūjienas pilsētas speciālā pirmskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
Rūjienas nov., Rūjiena, Dārza iela 8
Telefons
+37126429411
E-pasts
varpina@rujiena.lv
Rūjienas vidusskola
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 30
Telefons
+37164268136
E-pasts
rv@rujienasvidusskola.lv
Sociālās aprūpes centrs "Lode"
Rūjienas nov., Lodes pag., Lode, Liepkalni - 2
Telefons
+37164219016
E-pasts
saclode@rujiena.lv
Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
Rūjienas nov., Jeru pag., Jeri, Pansionāts Rūja
Telefons
+37164207920
E-pasts
vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv
Vilpulkas pagasta feldšeru punkts
Rūjienas nov., Vilpulkas pag., Vilpulka, Birztalas - 1
Telefons
+37164230907
E-pasts
vilpulka@rujiena.lv