• lv

Rūjiena, Rūjienas novads

57° 53' 38.00724", 25° 20' 21.60924"

Rūjienas mākslas skola
Rūjienas nov., Rūjiena, Brīvības iela 19
Telefons
+37164263722
E-pasts
rujmaksla@inbox.lv
Rūjienas mūzikas skola
Rūjienas nov., Rūjiena, Centra laukums 4
Telefons
+37164263558
E-pasts
muzikas.skola@rujiena.lv
Rūjienas novada Bāriņtiesa
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164263447
E-pasts
dace.melbarde@rujiena.lv
Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164263149
E-pasts
inta.ferdere@rujiena.lv
Rūjienas novada kultūras un tūrisma centrs
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164219025
E-pasts
guna.kibere@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldība
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164263149
E-pasts
rujiena@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības administrācija
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37164207848
E-pasts
rujiena@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37125450585
E-pasts
daina.roze@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības policija
Rūjienas nov., Rūjiena, Upes iela 7 - 1
Telefons
+37164263603
E-pasts
vilnis.laurs@rujiena.lv
Rūjienas novada pašvaldības vēlēšanu komisija
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37129497773
E-pasts
rujiena@rujiena.lv
Rūjienas novada sociālais dienests
Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3
Telefons
+37129243913
E-pasts
socialais.dienests@rujiena.lv
Rūjienas novada sporta skola
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 30
Telefons
+37164263546
E-pasts
sporta.skola@rujiena.lv
Rūjienas pilsētas bibliotēka
Rūjienas nov., Rūjiena, Skolas iela 6
Telefons
+37164263464
E-pasts
biblioteka@rujiena.lv
Rūjienas pilsētas speciālā pirmskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
Rūjienas nov., Rūjiena, Dārza iela 8
Telefons
+37126429411
E-pasts
varpina@rujiena.lv
Rūjienas vidusskola
Rūjienas nov., Rūjiena, Rīgas iela 30
Telefons
+37164268136
E-pasts
rv@rujienasvidusskola.lv