• lv

Rugāju novads

57° 0' 20.16828", 27° 7' 54.19308"

KOVAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Podi"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29124115
KURMENE, Kooperatīvā sabiedrība
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, "Ķērpji"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64541781
+371 29297820
L-7, SIA
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Irbītes"
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63823050
Lācītis 6, Biedrība
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Skolas iela 6 - 5
Veicināt un atbalstīt sociālo vienlīdzību, nodarbinātību un izglītību, uzlabot dzīves kvalitāti Telefons
+371 29450452
LĀČUSALA, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Lāčusala"
lopkopība
LAIČI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Mazpokrata, "Laiči"
lopkopība
graudkopība
dārzkopība
LAIMIŅI, Balvu rajona Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Ilganči, "Laimiņi"
LAPUBIRZE, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Lapubirze"
lopkopībagraudkopība
LĀSĪTES, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Lāsītes"
Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles, Nodibinājums
Rugāju nov., Rugāju pag., Egļusala, "Varavīksne"
sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām sniegt atbalstu bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās;
darboties kā izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;
sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un sievietēm, īpaši vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem;
izstrādāt un organizēt apmācību programmas;
organizēt pašiem un sniegt pakalpojumus dažādu bērnu un jauniešu atpūtas, izglītojošo un rehabilitācijas pasākumu organizatoriem;
līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
pilsoniskas sabiedrības attīstība.
Telefons
+371 29746454
LAUKI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Lauki"
graudkopība
LAUVAS, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Pokrata, "Lauvas"
LAZDAS, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Lazdas"
lopkopība
Lazdukalna mednieki
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Bērzi"
organizēt medības un ar to saistītos pasākumus;
saglabāt un izkopt mednieku tradīcijas;
organizēt sacensības medniekiem un par medību tematiku;
uzskaitīt medību trofejas un tās izstādīt;
sekmēt medījamo dzīvnieku resursu aizsardzību, pavairošanu un optimizēšanu;
organizēt jauno mednieku mācības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
pārstāvēt mednieku intereses valsts un pašvaldību institūcijās, citās organizācijas un uzņēmumos;
sniegt praktisku un teorētisku palīdzību biedrības biedriem tādos jautājumos kā medību produkcijas pirmapstrāde un realizācija, ieroču, munīcijas iegāde, ekipējuma iegāde, biotehnisko pasākumu veikšanai nepieciešamā materiāla sagatavošana un citos jautājumos;
piedalīšanās Eiropas starptautiskās programmās un projektos;
ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, iestādēm un fiziskām personām Biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 26536746
LEANDRIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26404523
LEITĀNI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Leitāni"
lopkopība
graudkopība
LEJNIEKI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Lejnieki"
lopkopība
graudkopība
LEJNIEKI LU, Balvu rajona Tilžas pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Skolas iela 1 - 10
Lekstes upenes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Šūniņas"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26323609
LĪČI, LAZDUKALNA PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Līči"
LIEPNĪTE, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Liepnīte"
lopkopība
graudkopība
LIEPOZOLI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Krampenes, "Liepozoli"
lopkopība
LIEPUBIRZE, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Liepubirze"
lopkopība
graudkopība
LIEPUPE, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Liepupe"
lopkopība
LIEPUSALA, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Medņi
Telefons
+371 64543252
LINDA, Rugāju piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64541383
+371 26164025
Linda Plus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 3 - 1
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29430409
LIZETIŅAS, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Vidussala, "Lizetiņas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29124115
LZ LATVIA, SIA
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Lubānas iela 8
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana (20.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MAIJA 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Skolas iela 8 - 2
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28337843