• lv

Rugāju novads

57° 0' 20.16828", 27° 7' 54.19308"

3 KURMJI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., "Vikšņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
AA agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Eglaine"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
ĀBELES, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Ābeles"
lopkopība
ĀBELES, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Ābeles"
lopkopība
ĀBELĪTES, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Ābelītes"
lopkopība
Ager, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., "Jānīši"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26562075
AGRUMI 2001, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Silenieki
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29199067
AIZDĀRZI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Kozupe, "Aizdārzi"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde, realizācija
AIZTILTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Aiztilte, "Upleja"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26404523
ALEKŠSALA, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Alekšsala"
lopkopība
graudkopība
ALFA, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Alfa"
graudkopība
augļkopība
augkopība
ALIČA, Biedrība
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Skolas iela 8 - 27
Veicināt un atbalstīt sociālo vienlīdzību, nodarbinātību un izglītību, uzlabot dzīves kvalitāti. Telefons
+371 26574804
Alojas, Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Sprīdīši"
AM METSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 1 - 17
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
ANDZELMS, IK
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Skolas iela 8 - 24
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
APSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Lubānas iela 13
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25656399
APSĪTES, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Apsītes"
lopkopība
AP Vītoli, IK
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Skujetnieki, Liepu iela 2 - 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64546832
ARHIPOVI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Arhipovi"
meža apsaimniekošana
graudkopība
ĀRIŅI, Balvu rajona Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Oparnieki, "Āriņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64507252
AUGUSTOVAS SVĒTĀS ELIZABETES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Augustovas baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
AUSTRIŅI, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., Aizstirne, "Austriņi"
mežizstrāde
kokapstrāde
graudkopība
lopkopība
Austrumzeme, SIA
Rugāju nov., Rugāju pag., "Austrumzeme"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AUZĀJI, Balvu rajona Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Drudži, "Auzāji"
lopkopība
Azurīts, SIA
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Vecsētas"
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64507251
BaronsR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rugāju nov., Rugāju pag., "Lejupe"
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29336212
Bērzpils ģimeņu atbalsta fonds
Rugāju nov., Lazdukalna pag., "Mastarīga"
uzlabot ģimeņu sadzīves apstākļus, atbalstīt nepilnās ģimenes, sniegt palīdzību invalīdiem un pensionāriem;
iedzīvināt latviešu tradīcijas;
organizēt speciālistu (psihologa, datorspeciālista, stilista u.c.) konsultācijas gan vecākiem, gan bērniem.
Telefons
+371 26308045
Bērzu iela 5
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 5 - 9
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 26446075
BĒRZULEJAS, Rugāju pagasta zemnieku saimniecība
Rugāju nov., Rugāju pag., "Bērzulejas"
mežsaimniecība
mežizstrāde
Be-safe, SIA
Rugāju nov., Rugāju pag., "Cielava"
Ugunsdzēsības dienestu darbība (84.25, versija 2.0) (Avots: VID)
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 25354760
E-pasts
besafelv@gmail.com