Rugāju novads

57° 0' 20.16828", 27° 7' 54.19308"

Kultūras nodaļa
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 87
Telefons
+37128384855
E-pasts
gunta.grigane@inbox.lv
Lazdukalna bibliotēka
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 6
E-pasts
lazdukalns@inbox.lv
Rugāju bibliotēka
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 36
Telefons
+37127858655
E-pasts
rugajubiblioteka@inbox.lv
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrs
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 87
E-pasts
rjiic@rugaji.lv
Rugāju novada Bāriņtiesa
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 36
Telefons
+37126667258
E-pasts
barintiesa@rugaji.lv
Rugāju novada būvvalde
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 48
Telefons
+37129141842
E-pasts
andrejs.stepans@rugaji.lv
Rugāju novada dome
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 48
Telefons
+37164521351
E-pasts
dome@rugaji.lv
Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļa
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 48
Telefons
+37120219774
E-pasts
dzimtsaraksti@rugaji.lv
Rugāju novada Eglaines pamatskola
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Skolas iela 3
E-pasts
eglaine-lazdukalns@inbox.lv
Rugāju novada Muzejs
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 87
Telefons
+37125623315
E-pasts
muzejs@rugaji.lv
Rugāju novada pašvaldības Izglītības pārvalde
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 48
Telefons
+37164507246
E-pasts
izglitiba@rugaji.lv
Rugāju novada Pašvaldības policija
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 69
E-pasts
pasv.policija@rugaji.lv
Rugāju novada Sociālais dienests
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 48
Telefons
+37127820992
E-pasts
socdienests@rugaji.lv
Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 36
E-pasts
marite.ornina@rugaji.lv
Rugāju novada Vēlēšanu komisija
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 48
Telefons
+37127818471
Rugāju novada vidusskola
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 87
E-pasts
rugvsk@gmail.com
Rugāju novada Zobārstniecības kabinets
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Liepu iela 4
E-pasts
svetapuka@inbox.lv
Rugāju sporta centrs
Rugāju nov., Rugāju pag., Rugāji, Kurmenes iela 87A
E-pasts
sportacentrs@rugaji.lv
Skujetnieku bibliotēka
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Skujetnieki, Liepu iela 6 - 1
Telefons
+37127808613
E-pasts
lazdukalns2@inbox.lv
Skujetnieku feldšeru - veselības punkts
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Skujetnieki, Liepu iela 4 - 3
E-pasts
lidijalogina@inbox.lv
Tikaiņu bibliotēka
Rugāju nov., Rugāju pag.
Telefons
+37126482809
E-pasts
inese.kocane@inbox.lv
Lazdukalna feldšeru - veselības punkts
Rugāju nov., Lazdukalna pag., Benislava, Bērzu iela 1 - 4
Likvidēts 16.05.2019
E-pasts
dome@rugaji.lv