"Rudzu Šukas", Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150

57° 7' 39.92835504", 24° 53' 38.2750026"

Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29463326
E-pasts
info@dveselesmiers.lv
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Attīstīt augstākajās - garīgajās, kultūras un tikumiskajās vērtībās balstītu Latvijas sabiedrību, aizstāvot Labā un taisnīguma principus;
sagatavot priekšlikumus valdībai, Saeimai un citām publiskām sektora organizācijām, lai attīstītu visas valstiskās atbildības jomas saskaņā ar augstākajiem tikumiskajiem principiem Latvijas sabiedrības labā;
iepazīstināt sabiedrību ar idejām un to ieviešanas risinājumiem par to, kādas pārmaiņas visās valstiskās atbildības jomās ir nepieciešamas, lai Latvijas tautai būtu prieks dzīvot un strādāt savā valstī Latvijā;
izveidot Labā un taisnīguma principos balstītu kopienu, kas praksē ieviestu Biedrības idejas visās cilvēku dzīves un darbības jomās, dodot iespēju pārējai sabiedrībai iepazīties un mācīties no piemēra;
izglītot sabiedrību par augstākajām - valsts, organizācijas un cilvēciskajām vērtībām.
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Regbija kā sporta veida popularizēšana, attīstīšana un pilnveidošana Latvijas Republikā;
Dažāda līmeņa sacensību organizēšana;
Veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Pirmskolas izglītība (85.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29463326
E-pasts
info@sirdsapzinasskola.lv
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Izveidot un attīstīt SOKRATA TAUTSKOLU, kuras pamatuzdevums ir izglītot Latvijas un ārvalstu iedzīvotājus, veicinot personības un sabiedrības garīguma izaugsmi, izzinot sevi, apzinoties savas vajadzības, vēlmes, bailes un stresu, to rašanās cēloņus un prasmi tos atbrīvot; iemācīt piedot, mīlēt no sirds, sevi līdzsvarot; izprast savu slimību un problēmas.
Piesaistīt finansējumu Nodibinājumu "SOKRATA TAUTSKOLAS" un tās filiāļu izveidošanai un attīstībai.
Piesaistīt finansējumu Nodibinājuma "SOKRATA TAUTSKOLA" statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai.
Veicināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotāju apmācību un garīgo attīstību.
Izstrādāt pētniecības programmas, kas pamato cilvēka pašattīstības (garīgās un fiziskās attīstības) saistību ar dzīves kvalitāti.
Veikt citas aktivitātes, kas veicinātu cilvēku garīgo un fizisko attīstību.
Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, "Rudzu Šukas"
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution