• lv

Rucavas novads

56° 9' 33.52464", 21° 9' 42.52356"

Energijos tinklas, UAB Latvijas filiāle
Rucavas nov., Rucavas pag., "Ceptuve"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
FASETE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Sērmūkšļi"
(03.1 , versija 2.0) (Avots: GP2012)
Telefons
+371 29542551
GARBARIS Latvia, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., "Sarmiņas"
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
37126220374
G.M.KOKS, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., "Vaivari"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29393137
GOBAS, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Gobas"
kartupeļu audzēšana
GRAUDIŅI-2, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Graudiņi-2"
lopkopība
lauksaimniecības produktu ražošana
GUDIŅI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Gudiņi"
zemkopība
IESALNIEKI-KUNDZIŅI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Iesalnieki-Kundziņi"
Individuālais komersants MEČISLOVS VIAZOVSKIS
Rucavas nov., Rucavas pag., "Radomišķi"
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
IR Tīrs, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., Ječi, "Ječi"
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26480388
Jāņavoti, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Avotkalni"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
JEČU LĪDUMNIEKS, Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
Rucavas nov., Dunikas pag., Ječi
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Jumītis
Rucavas nov., Rucavas pag., "Saieta nams"
Rucavas novada kultūras, izglītības, medicīnas attīstības veicināšana sadarbībā ar Rucavas novada domi;
Novada sociālās sfēras darbības atbalstīšana;
Novada ekonomikas un sociālās sfēras interešu saskaņošanas nodrošināšana.
Telefons
+371 28248288
KALĒJI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Kalēji"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 63481216
KALNI-4, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Kalni"
piena, gaļas ražošana
graudkopība
KALNIEŠI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Kalnieši"
lopkopība
graudkopība
Kalvaiti, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Kalvaiti"
Kāpostiņ1, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Pape, "Kāpostiņi"
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+37068711440
KENTAURS, SIA
Rucavas nov., Dunikas pag., Sikšņi, DKS "Ječi 7"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63453373
ĶEZBERI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Ķezberi"
zemkopībalopkopība
ĶĪBURI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Ķīburi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 63481216
KĻAVIŅAS-4, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Kļaviņas"
piena, gaļas lopkopība
KOKNESES, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Kokneses"
lopkopība
"ĶONĒNI", Īpašnieku biedrība
Rucavas nov., Rucavas pag., Pape, "Dižķonēni"
1. Nodrošināt nekustamajos īpašumos (zemesgabalos) "Ķonēni" un "Ķaupju buts", Rucavas pagasts, Rucavas novads, esošo ēku pārvaldīšanu, to uzturēšanai nepieciešamo inženierkomunikāciju pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju un remontu, pakalpojuma līgumu slēgšanu un norēķinus ar piegādātājiem, būvēm piesaistīto zemesgabalu uzturēšanu kārtībā;
2. Apmierināt citas Īpašnieku biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar koplietošanas būvju, teritorijas un ceļu uzturēšanu;
3. Aizsargāt un aizstāvēt Īpašnieku biedrības biedru tiesības un intereses jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu "Ķonēni" un "Ķaupju buts", Rucavas pagasts, Rucavas novads apsaimniekošanu.
Telefons
+37052363638
KRĪGENS UN CO, Krīgena individuālais uzņēmums
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Kurzemītes"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63494681
+371 63468748
KRŪMIŅI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Krūmiņi"
dārzeņkopība
ĶUDI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Ķudi"
piena, gaļas ražošana, realizācijazemkopībaaugļkopībazirgu audzēšana
KURŠU INICIATĪVU FONDS
Rucavas nov., Rucavas pag., Pape, "Mikjāņi"
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas aizsardzības, izglītības un tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu piekrastē. Telefons
+371 26759199
KURZEMES ATTĪSTĪBAS UN JURIDISKĀ ATBALSTA BIEDRĪBA
Rucavas nov., Rucavas pag., "Mazķervji"
Juridiskā palīdzība, juridisko konsultāciju sniegšana.
Mācību un studiju prakses nodrošināšana.
Apmācību organizēšana par likumdošanas aktualitātēm.
Piekrastes attīstības veicināšana vēsturiskajos ciemos.
Pētījumu veikšana, identificējot vajadzības, attīstības stratēģijas izstrādāšana un realizācija piekrastes attīstībai.
Sabiedrības informēšana par atbalsta pasākumiem un pieredzes apmaiņas realizēšana ar citiem piekrastes reģioniem, tai skaitā pārrobežu reģioniem.
Izklaides un sporta pasākumu organizēšana piekrastes reģionā.
Piekrastes iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbības veicināšana ar vietējām pašvaldībām.
Telefons
+371 28831682
Kurzemes ceļu būvnieks, PS
Rucavas nov., Rucavas pag., Ģeistauti, "Skābarži"
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 29164992