• lv

Rucavas novads

56° 9' 33.52464", 21° 9' 42.52356"

LĀČI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, "Lāči"
Likvidēts 14.06.2004
lopkopība
augkopība
LANKAS-RATENIEKI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Lankas-Ratenieki"
Likvidēts 20.01.2005
graudkopība
LA WIND, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Rucavas pag., Rucava, "Kalves" - 4
Likvidēts 04.10.2017
LEJIŅAS-I, Liepājas rajona, Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Lejiņas"
Likvidēts 23.08.2017
lopkopībagraudkopība
LIELĀS LELLES, IK
Rucavas nov., Rucavas pag., Meirišķe, "Palejas"
Likvidēts 13.08.2015
Liepājas pilsētas Malakauskienes individuālais tirdzniecības uzņēmums
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, Sikšņi, "Granīti"-12
Likvidēts 27.11.2008
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIEPKALNI-I, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Liepkalni-1"
Likvidēts 17.01.2005
lopkopība
LIJASTA, SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., "Rogas"
Likvidēts 04.10.2012
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 63426269
MARTA, M.Tapiņas komerc-ražošanas firma
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, "Silenieki"
Likvidēts 31.07.1995
lauksaimniecības produkcijas iepirkšana,ražošana un realizācija
tirdzniecība
ārējie ekonomiskie sakari
starpniecība
METAL SYSTEM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rucavas nov., Dunikas pag., Lukne, "Luknes"-3
Likvidēts 03.01.2018
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 28364060
MEŽĀRES-I, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Mežāres"
Likvidēts 15.11.2001
lopkopība
graudkopība
MEŽLAUKI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, "Mežlauki"
Likvidēts 29.08.2005
lopkopība
mežkopība
graudkopība
MIĶELĪŠI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Dunikas pag., "Miķelīši"
Likvidēts 09.10.2015
augkopība un lopkopība(jauktā saimniecība)
MISIŅI-I, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, "Misiņi"
Likvidēts 17.05.2006
kartupeļu audzēšana
PACĪKSTES, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, "Pacīkstes"
Likvidēts 28.01.2003
lauksaimnieciba
lopkopība
PAĒNAS, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Paēnas"
Likvidēts 17.11.2009
lopkopība
zemkopība
PAKALNI, Liepājas raona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Pakalni"
Likvidēts 05.09.2003
lauksaimniecība
lopkopība
mežkopība
Palejas, Rucavas novada Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., Meirišķe, "Palejas"
Likvidēts 29.11.2016
PAPES UN NIDAS PAGASTU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKU APVIENĪBA, STARPTAUTISKĀ BIEDRĪBA
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, Papes Priediengals, "Vitas parks"
Likvidēts 15.12.2008
veicināt vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas noteikumu ieviešanu Papes un Nidas pgastos;
veicināt vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz infrastruktūras attīstību un celtniecības veikšanu Papes un Nidas pagstos;
veicināt kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu Papes un Nidas pagastos;
veicināt tūrisma attīstību reģionā un piedalīties tūrisma infrastruktūras projektu īstenošanā.
PĀRSLAS, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Pārslas"
Likvidēts 21.01.2005
lopkopība
zemkopība
PAURUPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, "Gobas"
Likvidēts 12.02.2008
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
tirdzniecība
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
lauksaimniecības darbu autotransporta pakalpojumi
PĒKI, Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība
Rucavas nov., Rucavas pag., "Pēki"
Likvidēts 12.03.2015
lauksaimniecība
PĒRLES, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Pērles"
Likvidēts 09.02.2004
lopkopība
graudkopība
PIE ANTANA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepājas rajons, Rucavas pagasts, Atpūtas pilsētiņa
Likvidēts 08.11.2004
PIRATE TRANSPORT AND LOGISTIC, IK
Rucavas nov., Rucavas pag., Palaipe, "Žvaģini"
Likvidēts 12.07.2018
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pļavnieki E, Individuālais komersants
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Vecskrandas"
Likvidēts 15.06.2007
PŪCĪTE, Kovaļ komercfirma
Liepājas rajons, Rucavas pagasts
Likvidēts 10.12.1992
sabiedriskā ēdināšana
viesnīcu pakalpojumi
juvelierizstrādājumu izgatavošana
šūšanas izstrādājumu izgatavošana
automobiļu remonts un apkalpe
tūrisma pakalpojumi
tautas patēriņa precū realizācija
tirdzniecība=-starpniecība
PUDURI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Puduri"
Likvidēts 24.04.2007
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana
augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība
lopkopība
liellopu audzēšana
piena lopkopība
cūku audzēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
R.I.V.S., SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., Ģeistauti, "Irbenāji"-5
Likvidēts 09.03.2018
ROĻI, Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība
Liepājas rajons, Dunikas pagasts, "Jaunmāliņi"
Likvidēts 07.07.2006
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde