Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006

56° 59' 7.38594096", 24° 12' 8.6475675600001"

Rīga, Ropažu iela 140
nodrošināt ar personības harmoniskas attīstības jēdziena saistītas informācijas, praktisku metožu izplatīšanu un pielietošanu, veicinot fiziski un garīgi pilnvērtīga dzīvesveida attīstību Latvijā un mazinot negatīvu tendenču īpatsvaru sabiedrībā;
sociāli, psihiski un fiziski veselas un harmoniskas persnības veidošanās veicināšana, tās nozīmīguma un pievilcības atklāšana;
veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijā un ārzemēs. Veselīga dzīvesveida aktivitāšu atbalstīšana. Informatīvo lekciju, metodiko semināru, konferenču un citu ar cilvēka fizisko, garīgo un sociālo veselību saistītu informatīvo un praktisko metožu pielietošanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
ar personības attīstības un veselīga dzīvesveida popularizēšanu un atbalstīšanu saistīta izdevējdarbība: žurnālu, avīžu, atklātņu, metodisko mācību materiālu, monogrāfiju, grāmatu, vārdnīcu u.c. materiālu izstrādāšana, tulkošana, izdošana;
skaņu ierakstu izdošana, skaņu ierakstu reproducēšana/pavairošana;
video ierakstu veidošana, reproducēšana/pavairošana;
datorizēta materiāla reproducēšana/pavairošana;
Latvijas zinātnieku, kultūras darbinieku, mediķu, psihologu, sociologu, ekologu, pedagogu, tautas lietišķās mākslas speciālistu, astrologu, ezotērikas speciālistu, dziednieku, jebkuru citu ar personības attīstības veicināšanu saistītu entuziastu, tai skaitā autodidaktu darbības, informatīvo materiālu un praktisko metožu apkopošana, arhīva veidošana. Cilvēka sociālo, fizisko un psihisko veselību ietekmējošo faktoru pētīšana;
ar personības harmonizēšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas jautājumiem saistīto preses izdevumu, radio un TV raidījumu veidošana un atbalstīšana;
labdarības pasākumu organizēšana;
starptautisku pasākumu organizēšana un to pārstāvniecība Latvijā un Baltijā. Sadarbība ar ineterešu klubu, personību attīstībai veltītu izstāžu, gadatirgu, mācību semināru, konferenču, kultūras un citu pasākumu organizētājiem, kā Latvijā tā arī ārzemēs
Rīga, Ropažu iela 140
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība (46.66, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67542759
Rīga, Ropažu iela 140
Elektronisko komponentu ražošana (26.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67553075
Rīga, Ropažu iela 140
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67553075
Rīga, Ropažu iela 140
Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus) (77.33, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67588448
Rīga, Ropažu iela 140
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67556387
Rīga, Ropažu iela 140-410
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.40, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Rīga, Ropažu iela 140
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64622326
Rīga, Ropažu iela 140
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29278774
Rīga, Ropažu iela 140
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība (46.45, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67227261
Rīga, Ropažu iela 140
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana (26.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67543344
Rīga, Ropažu iela 140
Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana (15.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29282022
Rīga, Ropažu iela 140
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rīga, Ropažu iela 140
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana (22.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140-305
Veicināt industriālo kāpēju - augstkāpēju, augstumdarbu uzņēmēju un rūpnieciskā alpīnisma nozarē Latvijas Republikā darbojošos organizāciju, uzņēmumu un fizisko personu sadarbību;
Veicināt sporta kāpšanas attīstību Latvijā un industriālās kāpšanas augstkāpēju un augstuma darbu nozares attīstību un perspektīvas;
Iekļauties Eiropas sporta kāpšanas organizāciju apritē un industriālās kāpšanas uzņēmēju un rūpniecisko alpīnistu apritē, kā arī veicināt sadarbību ar šāda veida organizācijām, uzņēmējiem un profesionāļiem visā pasaulē;
Piedalīties Latvijas sporta un veselības kustībā, sekmējot sporta kāpšanas (klinškāpšanas sporta) attīstību un popularizēšanu kā bērnu un jauniešu, tā arī pieaugušo vidū, lai paaugstinātu līmeni līdz Eiropas Savienības valstu līmenim;
Sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību sporta kāpšanas un industriālās kāpšanas jautājumu risināšanā, sadarbībā ar citām valsts un privātajām organizācijām un individuālajām personām;
saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem likumdošanas aktiem, kas reglamentē darbību šajā nozarē, apkopot šo nozari reglamentējošo normatīvo dokumentu bāzi saistībā ar uzņēmējdarbību, profesionālo darbību un darba drošības jautājumiem, izstrādāt priekšlikumus normatīvās bāzes papildināšanai sporta un industriālās kāpšanas darbības nozarēs;
veicināt pieredzes apmaiņu starp šīs nozares speciālistiem visā pasaulē;
sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību ar kāpšanas sportu un augstkāpēju un augstuma darbu saistītos jautājumos;
izstrādāt un apstiprināt atbilstoši jau esošajiem normatīvajiem aktiem nolikumus, noteikumus, atestācijas kritērijus, kas saistīti ar sporta kāpšanas, kāpšanas pielietošanu atpūtas un tūrisma nozarē un industriālās kāpšanas nozaru darbību, kā arī citām uzņēmējdarbības un profesionālajām sfērām, kur tiek pielietoti šīs nozares elementi;
rīkot seminārus, apmācību kursus, treniņnometnes, sacensības, tādējādi sekmēt kāpšanas speciālistu profesionālo sagatavotību augstkāpēju, augstumdarbu speciālistu kvalifikācijas pārbaudes un atestāciju šajā nozarē;
veikt uzskaiti un izveidot reģistru par kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem industriālās kāpšanas nozarēs - augstuma darbu, augstkāpēju un rūpnieciskā alpīnisma nozarē.
Veikt jebkuru saimniecisko un komerciālo darbību, kas nodrošina SIKA eksistēšanu, un kura nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.
Rīga, Ropažu iela 140
Likvidēts 01.10.2010
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29493967

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution