• lv

Rikavas pagasts, Rēzeknes novads

56° 38' 10.82148", 26° 59' 43.17684"

AIVA 4, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Smilšu iela 6
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26337036
ALEKS KO, Kovalenko individuālais uzņēmums
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Upes iela 2 - 21
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija Telefons
+371 64636316
ALKŠŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Mihalki
lauksaimniecībamežkopība
AllaDin Plus, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Upes iela 5 - 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28381213
Anega, SIA
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Smilšu iela 6
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29454080
Asniņš
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Skolas iela 5
veicināt sadarbību starp ģimenēm Rikavas pagastā un Latviju, ģimeņu lomu sociālajā dzīvē;
uzlabot dzīves kvalitāti lauku bērniem Rikavas pagastā un Latvijā;
aktīvi piedalīties kultūrvides veidošanā, vēsturisko vērtību un dabas saglabāšanā, kā arī sporta un atpūtas aktivitāšu attīstīšanā Rikavas pagastā un Latvijā;
iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldības, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 26618778
BAJĀRI, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Kolnasāta
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64666314
+371 26474519
Biedrība Rikavas Sofia
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Skolas iela 5
Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
Bērnu un jauniešu izglītojošo un sporta pasākumu organizēšana.
Sadarbības veidošana ar līdzīgiem nodibinājumiem Latvijā, Baltijā, Eiropā.
Telefons
+371 29104563
BRIŠĶI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Makuži
zemkopība,lopkopība
Cilvēka bērns
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Dagumnīki, "Madaras"
rakstnieka Jāņa Klīdzēja piemiņas iemūžināšana;
rakstnieka literārā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, ieskaitot izdevējdarbību;
Jānim Klīdzējam veltītu pasākumu organizēšana;
kontaktu uzturēšana ar Klīdzēju dzimtu, literātiem un tautiešiem ārvalstīs.
Telefons
+371 64607801
Crazy price, SIA
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Nākotnes iela 6
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27092211
DAGUMNIEKI, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Dagumnīki
lauksaimniecības produkcijas ražošana
DEGĻI, Rēzeknes rajona Rikavas pagasta I.Degles zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Piliskolns
lopkopība
IMANTA, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Murāni
piena un gaļas ražošana Telefons
+371 64666261
JĀŅĀRES, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Kolnasāta
lauksaimniecības produkcijas ražošana,iepirkšana,pārstrāde
un realizācija
tirdzniecība,bartera darījumi
sadzīves pakalpojumu sniegšana
kultūras pasākumu sniegšana
cita likumā uzņēmējdarbība,kurai nav nepieciešama licence
Jaunliepu mājas, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Uguļova, "Jaunliepu mājas"
JOKSTI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Joksti
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29187541
Ķērpji, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Upes iela 4 - 9
KŪDRAS PURVS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Asņīnis
lopkopība
Lase, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Kūrpinīki, "Lases"
lauksaimniecība
LATGALES MEDUS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Mihalki
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 26334650
Laukmaļi, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Nākotnes iela 13
LEJAS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Kolnasāta, "Lejas"
lopkopība
LĪDUMI, Rēzeknes rajona Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Murāni
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26569022
LIEPAS, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Kaļvi, "Liepas"
MAGOŅI, Rēzeknes raj.Rikavas pag.zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Medinski, "Magoņi"
lauksaimniecībalauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācijakokmateriālu pārstrāde un realizācijatransporta pakalpojumi,tūrisms
MARIJAS, Ē.Šmuga Rēzeknes rajona Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Medinski
lauksaimniecība
MEŽMALAS, Antona Nagļa Rēzeknes rajona Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Asņīnis
lauksaimniecība
MORĀNI, Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Asņīnis, "Morāni"
lauksaimniecība (piens, gaļa, graudi)
MORĀNI, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Asņīnis, "Lakts"
graudkopība