Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

57° 45' 57.5175528", 24° 52' 56.18478936"

Alojas novada attīstība, biedrība
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Ar Biedrības un fizisko un juridisko personu ziedojumu līdzekļiem veicināt Alojas novada attīstību sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, kas vērsta uz labdarību, sabiedrisko labumu, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situčijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbībai nav peļņas gūšanas rakstura. Telefons
+371 26423456
ALOJAS RADOŠAIS KLUBS"LIEPALE", Biedrība
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, mazinot sociālo spriedzi. Telefons
+371 26423456
ALOJAS SENIORI
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Apvienot Alojas pilsētas un lauku teritorijā dzīvojošos pensionārus, lai kopīgā dabā sasniegtu noteiktos uzdevumus: apzināt pensionāru ikdienas problēmas un informēt par tām pašvaldības institūcijas, aizstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses, veicināt pensionāru informētību un mazināt sociālo izolētību;
sadarboties ar pašvaldību, veselības un sociālās aprūpes institūcijām;
organizēt biedru kopīgus un saturīgus brīvā laika pasākumus;
uzturēt kontaktus un veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijas un ārvalstīs.
Telefons
+371 20343111
ĪĢES LAUKU PARTNERĪBA, Biedrība
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Likvidēts 17.08.2017
Veicināt Alojas, Staiceles, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu attīstību, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu. Telefons
+371 20218529
E-pasts
ige.aloja@inbox.lv