Rīgas iela 20, Daugavpils, LV-5401

55° 52' 12.69432192", 26° 30' 53.13893328"

Daugavpils, Rīgas iela 20
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 20
1. Vides aizsardzība, ekoloģijas aizsardzība;
2. Sporta atbalstīšana;
3. Daugavpils pilsētas vēstures patriotiska uztveršana starp jauniešiem;
4. Krievu kultūras un tradīciju, kā arī Latvijas nacionālo minoritāšu kultūras un tradīciju saglabāšana un attīstīšana;
5. Cilvēka tiesību aizstāvēšana.
Daugavpils, Rīgas iela 20
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 12.05.2004
Pārējie apdrošināšanas veidi, izņemot dzīvības apdrošināšanu (66.03, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 03.12.2020
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 05.12.2007
Nostiprināt demokrātijas, tolerances un pilsoniskās līdzdalības principus Latvijas sabiedrībā
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 15.10.2007
Nepieciešamo apstākļu veicināšana ekonomiskās, ražošanas
un uzņēmējdarbības organizēšanai un veikšanai;
Daugavpils brīvās ekonomiskās zonas veidošanas veicināšana;
Daugavpils reģiona uzņēmēju un ražotāju biznesa kontaktu paplašināšana ar
ārvalstu investoriem;
ārvalstu kapitāla piesaistīšana Daugavpils reģiona attīstībai;
reģiona attīstības sekmēšana ekoloģijas, kultūras, tūrisma un transporta jomā;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 23.09.2016
Mākslas palīgdarbības (90.02, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 18.02.2020
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 06.07.2007
iesala ražošana un pārdošana
liķiera, degvīna ražošana un tirdzniecība
starpniecība
lauksaimniecības produktu pārstrāde
pārtikas piedevu un krāsotāju ražošana
pārtikas produktu ražošana
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanāDaugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 30.04.1998
trastu pakalpojumi
operācijas ar dārgmetāliem
valūtas pirkšana, pārdošana un maiņa
operācijas ar vērtspapīriem
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Daugavpils, Rīgas iela 20-3
Likvidēts 29.11.2019
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 23.05.2007
Izveidot Latgales teritorijā brīvu ekonomisko zonu;
Latgales uzņēmēju interešu aizstāvība valsts un pašvaldību struktūrās.
Daugavpils, Rīgas iela 20
Likvidēts 29.05.2010
Salikšana un iespiedformu izgatavošana (18.13, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution