Rīga

56° 56' 58.73532", 24° 6' 18.6714"

Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 23 - 13
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Marijas iela 23 - 2
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Ģertrūdes iela 123
Latviešu kultūras saglabāšana un tālāka attīstīšana, latviskās akadēmiskās izglītības sekmēšana, akadēmisko vienību, konkordiju un citu akadēmisko organizāciju atbalstīšana garīgai izaugsmei, periodiski izdodot un izplatot rakstu krājumu, kas satur zinātniski, kulturāli un sabiedriski politiski nozīmīgus rakstus, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un atjaunošanas pasākumu popularizēšana.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11
Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana (23.42, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Jēkaba iela 26/28 - 3A
Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības; Tirgus un sabiedriskās domas izpēte; Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības; Informācijas zvanu centru darbība.
Rīga, Tukuma iela 6
Sabiedrības un biedrības biedru iesaistīšana sporta pasākumos, veselīga dzīves veida popularizēšana, bērnu un pusaudžu fizisko spēju paaugstināšana;
sportistu sportiskās karjeras atbalstīšana;
tenisa popularizēšana valstī, tenisa sacensību organizēšana, dalība vietējos un starptautiskos tenisa turnīros;
motorizēto un citu sporta veidu popularizēšana valstī, sabiedrības aktīva iesaistīšana sportistu atbalstīšana;
atbalsts sportistiem kvalitatīvas vispārējās, profesionālās izglītības iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai Latvijā un ārzemēs
Rīga, Rātsupītes iela 3 - 80
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Skolas iela 11
Veicināt Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūciju attīstību un starptautisko konkurētspēju, integrējot, attīstot un nodrošinot augstas kvalitātes koplietojamus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus, t.sk. mērķa nolūkos:
veicinot informācijas tehnoloģijas koplietošanu;
attīstīt un nodrošinot centralizētus informācijas tehnoloģijas pakalpojumus;
koordinējot un nodrošinot ar informācijas tehnoloģijām un datiem saistītu starptautisko izglītības un zinātnes resursu un pakalpojumu ieviešanu Latvijā, kā arī īstenojot Latvijas interešu pārstāvniecību dažādās organizācijās starptautiskajā līmenī;
koordinējot vienotu datu uzkrāšanas, lietošanas un apmaiņas standartu un procedūru ieviešanu;
veicinot augstākās izglītības un pētniecības datu koplietošanu, kopīgu repozitoriju veidošanu un uzturēšanu;
nodrošinot tehnoloģisko atbalstu izglītības un zinātnisko institūciju projektiem;
sadarbojoties ar nozaru uzņēmumiem jaunu tehnoloģiju un risinājumu piesaistei Latvijas izglītībai un zinātnei;
veicinot digitālo transformāciju un digitālo prasmju attīstību;
veicinot un atbalstot biedrības biedru savstarpējo informācijas apmaiņu;
strādājot ar politikas veidotājiem Latvijā un Eiropā, lai sekmētu augstākās izglītības un zinātnes nozares digitālo transformāciju un digitālo resursu pieejamību;
īstenojot dažādus Latvijas un starptautiska mēroga projektus un sniedzot pakalpojumus dažādu pasūtījumu ietvaros.
Rīga, Vīlandes iela 17 - 11
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kaivas iela 33 k-5 - 115
Apvienot dejas uz pilona (Pole Dance) un gaisa akrobātikas (Aerial silks) skolu un studiju īpašniekus, vadītājus, treneru sastāvu un apmācāmos.
Koordinēt darbību interešu pārstāvībai un aizsardzībai
Rīga, Ezermalas iela 4A - 42
Sporta un ārpusskolas izglītība (85.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sporta klubu darbība (93.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ģertrūdes iela 105 k-1 - 1A
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Rīga, Braslas iela 29A - 2
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Brīvības iela 85 - 7
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Ģertrūdes iela 19/21 - 22
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Skolas iela 30 - 2
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27090752
Rīga, Dzirnavu iela 68 k-2
Organizēt nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 81 un Dzirnavu ielā 83, Rīgā, LV-1011, (turpmāk - Māju komplekss), kā arī Māju kompleksa lietošanā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un labiekārtošanu;
pārstāvēt Māju kompleksa dzīvokļu īpašnieku intereses visos jautājumos, kas saistīti ar Māju kompleksa un tā lietošanā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un labiekārtošanu.
Rīga, Vaidelotes iela 11 - 6
Materiālā un mantiskā palīdzība daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem;
Daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērnu ārstniecisko pakalpojumu izdevumu segšana, ja ir pierādīts, ka šie izdevumi nav kompensēti no valsts puses vai kādas citas labdarības organizācijas puses;
palīdzēt sagatavoties skolai daudzbērnu un m,aznodrošinātu ģimeņu bērniem, nododot viņiem mācību grāmatas un kancelejas preces;
Daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu bērnu mācību kursu un sporta nodarbības izdevumu segšana, ja ir pierādīts, ka attiecīgie kursi vai nodarbības ir veiksmīgi apmeklēti un valsts vai kāda cita labdarības organizācija nav tos apmaksājusi;
Labdarības pasākumu organizēšana.
Telefons
+371 27171726
E-pasts
ceribustars@inbox.lv
Rīga, Brīvības gatve 300 - 9
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās (64.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Brīvības gatve 300 - 9
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās (64.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 27/29 - 4
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baltā iela 1B
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Kalnciema iela 1 k-2 - 92
1.Nodrošināt dzīvojamās mājas, pēc adreses Kalnciema ielā 1 k-2, Rīgā, turpmāk tekstā dzīvojamā māja, pārvaldīšanu;
2.dzīvokļu īpašnieku interešu aizstāvība saskaņā ar normatīvo regulējumu un taisnīguma, godīguma, vienlīdzības, caurspīdīguma un tiesiskuma principiem;
3.dzīvojamās mājas vērtības saglabāšana un celšana;
4.nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību un to uzlabošanu;
5.apmierināt citas dzīvojamās mājas īpašnieku vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļa īpašumu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu;
6.slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu iedzīvotāju augstu dzīves kvalitātes līmeni;
7.slēgt līgumus par dažādiem remontadarbiem, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu;
8.aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku, t.sk. Biedrības biedru, tiesības un intereses
Rīga, Dzilnas iela 15 - 30
Biedru un plašākas sabiedrības izglītošana par informatīvās telpas drošību, t.sk. elektronisko saziņas līdzekļu vidē;
Latvijas informatīvās telpas aizsardzība normatīvo aktu noteiktajos ietvaros.
Rīga, Kleistu iela 24
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67512151
Rīga, Zaļā iela 4 - 27
Veicināt uzņēmējdarbības (biznesa) izglītības attīstību;
veicināt informācijas apmaiņu starp biznesa izglītības iestādēm;
izveidot biznesa izglītības izcilības standartu;
sniegt skolām globālu konsultāciju servisu vadības jomā, organizācijā un kvalitātes garantijās;
izveidot vienotu reģistru, kas ļautu apkopot un ātri atrast informāciju par biznesa skolu kvalitātes kritērijiem biedrības mājas lapā;
palīdzēt biedriem attīstīt programmas un sadarbības iespējas, galvenokārt, biznesa izglītības jomā;
organizēt aktivitātes un dalīties pieredzē ar citiem biedriem;
konstatēt un dalīties ar labāko izglītības praksē starp Eiropas biznesa skolām un universitātēm
Rīga, Platā iela 7 - 6
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Dzirnavu iela 87
Rīga, Uriekstes iela 3
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Purva iela 17 - 1
Latvijas sabiedrības atbalsts tās nodarbinātības iespēju meklējumu jomā;
mūzikas attīstība Latvijā un tās eksponēšana pasaulē.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution