• lv

Riebiņu novads

56° 20' 37.0284", 26° 48' 6.5296800000001"

DŪMIŅI, Rušonu pagasta S.Dzenes zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Pīzāni, "Dūmiņi"
DUMPJU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Silajāņu pag., Muktiņi
lauksaimniecības produktu ražošana
Edīte Mičule, IK
Riebiņu nov., Stabulnieku pag., Meža Mičulīši, "Mežmalas"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
EISĀGI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., "Eisāgi"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija Telefons
+371 67583864
EK CERIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., "Ceriņi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29152538
EKSKLUZĪVS LZV, Individuālais komersants
Riebiņu nov., Stabulnieku pag., Cepernieki, "Līdumnieki"
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Elfs, Biedrība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Caunes
Uz kopīgu interešu pamata veicināt brīvā laika pavadīšanas, atpūtas un tūrisma nozarē Latvijas Republikas teritorijā darbojošos organizāciju un uzņēmumu sadarbību;Vecināt amatniecības un rokdarbu attiīsību un perspektīvas, risinot to kopīgās problēmas, pārstāvot to kopīgās intereses valsts varas pārvaldes un citās institūcijās;Paaugstināt brīvā laika pavadīšanas, atpūtas un tūrisma nozares prestižu, uzlabot apkārtējo vidi;Organizēt brīvā laika pavadīšanas, atpūtas un tūrisma pasākumus, radīt iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar to; Attīstīt sakarus ar Latvijas Republikas un ārvalstu konmercsabiedrībām un organizācijām, kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas Republikas brīvā laika pavadīšanas, atpūtas un tūrisma pasākumus attiīstīību;Izstrādāt un īstenot ilgtermiņa plānus un programmas;Veikt pasākumus speciālistu un nozares darbinieku kvalifikācijas celšanā;Izskatīt iespējas veikt savu līdzekļu asignēšanu citām organizācijām kā dalības maksu brīvā laika pavadīšanas, atpūtas un tūrisma nozarē programmu un pasākumu īstenošanai;Vākt ziedojumus un veikt labdarības programmas sociālās atstumtības riska grupu cilvēkiem, bērniem un pensijas vecuma cilvēkiem pēc vajadzības. Telefons
+371 25539882
ELKSNĪTS, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Stabulnieku pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
ERIŅI, Upenieku pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Sīļukalna pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
ERTU, IK
Riebiņu nov., Galēnu pag., Galēni, Liepu iela 12
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
EZERGAĻI, Galēnu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Galēnu pag., Galēni
Telefons
+371 65377226
EZERMALA, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., "Ezermala"
lauksaimniecības produktu ražošanatirdzniecībau.c. statūtos paredzētā darbība
EZERZEME, Rušonas pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., "Ezerzeme"
FELICIJAS MUIŽA, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Gaileiši, 2
lauksaimniecības produktu ražošana
FENIKSS, Rušonas pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Kastīre
FORTŪNA P, Preiļu mednieku klubs
Riebiņu nov., Rušonas pag., Kolna Rubini, "Deikas"
Attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību;iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju izkopšanā;organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai;izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku. Telefons
+371 29883373
FRV foods, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., Caunes, "Garaudzes"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
FRV serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., Caunes, "Garaudzes"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
GAITIŅI, Rušonas pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Kaži, "Gaitiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
GALĒNI, Preiļu rajona Galēnu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Galēnu pag., "Galēni"
lauksaimniecības un lopkopības produkcijas ražošana un realizācija
preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
Galēnu kultūrvēstures biedrība
Riebiņu nov., Galēnu pag., Galēni, Skolas iela 11
1.Galēnu nivada kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
2.Cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana.
Telefons
+371 26822989
Galēnu pagasta A.Seimanova zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Galēnu pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
Gari Galdi, SIA
Riebiņu nov., Riebiņu pag., Riebiņi, Viļānu iela 40
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25545122
GENDENTAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Sīļukalna pag., Seiļi, "Slūkas"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26555824
Ģeo-M, SIA
Riebiņu nov., Galēnu pag., Gribolva, "Akmentiņi"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26535586
GRAČUĻI, Rušonas pagasta Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Gračuļi, "Gračuļi"
augkopībagraudaugu un citu kultūru audzēšanadārzeņu audzēšanau.c. statūtos paredzētā darbība
GRAUBĒNI, Riebiņu pagasta I.Zariņa zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Riebiņu pag., "Graubēni"
GRAUDUPE, Rušonas pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Breidaki, "Graudupe"
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija Telefons
+371 65365153
+371 65313594
GREBEŽI, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Grebeži
lauksaimniecības produktu ražošana
GRIBOLVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Galēnu pag., Gribolva, "Gribolva"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
37129710327