• lv

Rēzeknes novads

56° 19' 38.50968", 27° 19' 42.35916"

Agro manufacturing, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Pertnīki, "Meža krodziņš"
Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana (25.93, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29286080
AGROMELIORATORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Griškānu pag., Vipinga, "Liepu kalns"
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64622585
+371 29439544
AGRO MT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Griškānu pag., Vipinga, "Liepu kalns"
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29439544
Agro Odumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Audriņu pag., Strankaļi, "Gaiduli"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26244161
Aijas dzīpars, IK
Rēzeknes nov., Stoļerovas pag., Stoļerova, Pasta iela 5 - 7
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
AINAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Ilzeskalna pag., Ilzeskalns, 3-5
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29421494
+371 29377259
AINAVAS, Rēzeknes rajona Verēmu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Vērēmu pag., "Ainavas"
biškopība
AinEco, SIA
Rēzeknes nov., Nautrēnu pag., Rogovka, "Pagastmāja"
Citu gumijas izstrādājumu ražošana (22.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
AIVA 4, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Smilšu iela 6
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26337036
AIZALKŠŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Leinakolns, "Aizalkšņi"
piena un gaļas ražošana
Aizdusa, Mednieku biedrība
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30/4
Attīstīt zinātniski pamatotu ilgtspējīgu medību saimniecību;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku (faunas un floras) aizsardzībā, vairošana un populācijas bagātināšanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku;
organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību ar medniecību saistītiem jautājumiem;
sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt biedrības izlases komandu sagatavošanu sporta veidos un to piedalīšanos sacensībās;
pārstāvēt mednieku intereses un iniciatīvu dažādās institūcijās, organizācijās un citur;
organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, organizēt viņu treniņus, pārbaudes, kā arī citus pasākumus, kas veicinātu medību šķirnes suņu audzēšanu;
palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;
iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzības un apsardzības jautājumu risināšanā;
piedalīties medību apsaimniekošanas plānu apstrādes izstrādāšanā un īstenošanā;
realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās medību platībās;
veicināt lauku un medību tūrisma attīstību.
Telefons
+371 64622341
Aizezere, Ilzeskalna pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Ilzeskalna pag., Aizezere, "Aizezere"
AIZKALNI, Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Marientāle, Aizkalni
lopkopībadārzkopība
AIZMEŽI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Čornajas pag., Šņitniki, "Aizmeži"
graudkopība
AIZSARGI, Rēzeknes rajona Verēmu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Mežagaiļi, "Aizsargi"
lauksaimniecība
Aizupe, Stoļerovas pagasta zemnieka saimniecība
Rēzeknes nov., Stoļerovas pag., Poludņi, "Aizupe"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
AIZVĒJI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., "Aizvēji"
lauksaimniecība
Aizvējiņi, Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Dziļāri, "Vējiņi"
AJ ĪPAŠUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Lūznavas pag., Rabskova, "Laukmaņi"
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26458080
AKA Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Čornajas pag., Bandari, "Ezermala"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana (23.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26239178
AKANA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Silmalas pag., Gornica, Saules iela 11 - 20
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20275557
AKCENTS, Anatolija Daščinska Rēzeknes rajona Verēmu pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Vērēmu pag.
aitkopība,dārzkopība
AKES, IK
Rēzeknes nov., Pušas pag., Puša, Jaunatnes iela 2-12
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
AKMENĀJS, Rēzeknes raj.Mākoņkalna pag.G.Smornova zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Maiziki
lauksaimniecībamežsaimniecība,mežizstrāde,koksnes realizācija
AKMENKALIS, Individuālais uzņēmums
Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Jaunatnes iela 5
akmens pieminekļu,skulptūru u.c.akmens izstrādājumi Telefons
+371 64641686
AKMEŅKALNI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Čornajas pag., Īvuški
lopkopība
AKMEŅLAUKI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Lendžu pag., Stapuļi, "Akmeņlauki"
lopkopība
AKOTI ZS, SIA
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Gineviči, "Astru mājas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
AKSIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Brīvības iela 5 - 27
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 64622309
Aktīvisti, Jauniešu biedrība
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Strūžāni, "Strūžāni"
radīt un pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Gaigalavas pagasta Strūžānos;
popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
stimulēt un organizēt bērnu un jauniešu kultūras, vides, sporta un tūrisma pasākumus;
iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā;
piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu realizēšanai;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.
Telefons
+371 22021308