Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

56° 57' 13.61486052", 24° 5' 59.45753616"

Rīga, Republikas laukums 2A
E-pasts
info@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26565172
Rīga, Republikas laukums 2A
RFE/RL, INC. (Korporācija) mērķi un misija ir veicināt demokrātiskās vērtības un institūcijas, ziņojot par jaunumiem valstīs, kurās brīvā prese no valdības puses ir aizliegta vai nav pilnībā izveidota un, to veicinot, Korporācijas žurnālistiem sniegt to, ko daudzi cilvēki nevar iegūt uz vietas: ziņas bez cenzūras, atbildīgu diskusiju un atklātas debates. Šie Korporācijas mērķi un misija ir balstīta uz pārliecību, ka pirmā demokrātijas prasība ir labi informēti pilsoņi un šim nolūkam Korporācija (1) iesaistās neatkarīgā žurnālistikā, lai sniegtu godīgas un objektīvas ziņas, analīzi un diskusijas par vietējiem, reģionāliem un starptautiskiem jautājumiem, kas ir būtiski veselīgai demokrātijai un tirgiem; (2) stiprina pilsonisko sabiedrību, paužot demokrātiskās vērības; (3) cīnās pret visa veida neiecietību un veicina savstarpēju sapratni starp tautām; (4) nodrošina paraugu vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, palīdz apmācībās, lai uzlabotu mediju profesionalitāti un neatkarību, un attīsta partnerattiecības ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem. Saskaņā ar iepriekš minēto Korporācija (a) iesaistās neatkarīgā, profesionāli kompetentā un atbildīgā žurnālistikā; pastāvīgi sniedz uzticamas un autoritatīvas, precīzas, objektīvas un visaptverošas ziņas; veic savu žurnālistiku atbilstoši augstākajiem profesionālajiem standartiem; un tādējādi veicina tiesības uz uzskatu un vārda brīvību, tostarp brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas, izmantojot jebkurus plašsaziņas līdzekļus un neatkarīgi no robežām, saskaņā ar Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19.pantu un tādējādi, ka atklāta informācijas un ideju komunikācija starp pasaules tautām veicina starptautisko mieru un stabilitāti; un (b) saglabā žurnālistikas satura integritāti, kas līdz šim tika pārraidīts tādās ģeogrāfiskās vietās kā Radio Brīvā Eiropa un Radio Brīvība.
Rīga, Republikas laukums 2A
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Fondu pārvaldīšana (66.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67010810
E-pasts
asset@cbl.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Pensiju uzkrāšana (65.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67010147
+371 67064656
E-pasts
pfonds@cbl.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Dzīvības apdrošināšana (65.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67010129
+371 67107832
E-pasts
life@cbl.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Monetārā starpniecība (64.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67010000
E-pasts
info@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67010000
E-pasts
lizings@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67010000
E-pasts
lizings@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67442993
Rīga, Republikas laukums 2A
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Vadības konsultāciju pakalpojumi (70.2, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
E-pasts
info@clasgroup.eu
Rīga, Republikas laukums 2A
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67074100
E-pasts
Latvia@deloitteCE.com
Rīga, Republikas laukums 2A
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67074100
E-pasts
Latvia@deloitteCE.com
Rīga, Republikas laukums 2A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67778000
E-pasts
hortus@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu (65.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67338333
Rīga, Republikas laukums 2A
Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu (65.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67338333
Rīga, Republikas laukums 2A
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Republikas laukums 2A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Republikas laukums 2A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
latviandairy@inbox.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Apvienot biedrības biedrus - Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās reģistrētās kapitālsabiedrības, kuru galvenais darbības veids ir finanšu pakalpojuma (līzinga, faktoringa u.c. finanšu pakalpojumu) sniegšana Latvijas Republikas teritorijā, ar nolūku uzlabot Latvijā piedāvāto finanšu pakalpojumu kvalitāti; aizstāvēt biedrības biedru intereses to attiecībās ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām; izplatīt informāciju pa Latvijā piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; sekot spēkā esošo tiesību aktu grozījumiem un jauno tiesību aktu pieņemšanai, izsludināšanai vai apstiprināšanai, kas skar vai var skart Biedrības biedru intereses un atbilstoši reaģēt uz to; izstrādāt un publicēt informatīvos materiālus par Biedrību, tās darbību; veikt statistikas pētījumus; organizēt konsultācijas un citus informatīvos pasākumus finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā.
Telefons
+371 29236662
E-pasts
info@llda.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 29980614

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution