Rendas pagasts, Kuldīgas novads

57° 4' 11.94636", 22° 14' 34.39284"

Kuldīgas nov., Rendas pag., "Lāči"
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Lāči"
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Lāči"
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Paipalas" - 2
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Bļodas"
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., Renda, "Atvari" - 18
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Lāči"
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Apšenieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., Renda, "Dziedātāji" - 1
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., Ozoli, "Rāvas"
Kūdras ieguve (08.92, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Baložkalni"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Viesturi 2" - 1
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Biezumi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Birznieki" - 1
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Cīruļi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Dangas"
l/s produkcijas ražošana, realizācija
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Grāveri"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Dižāpas"
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Dižpurviņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Graudiņi"
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu medību un makšķerēšanas attīstību Latvijā;
iesaistīt biedrības biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;
organizēt likumiem atbilstošu medīšanu un makšķerēšanu, atļautu medīšanas un makšķerēšanas veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;
organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību, kā arī Latvijas iedzīvotāju izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar medniecību un makšķerēšanu;
sekmēt un attīstīt medību un makšķerēšanas sporta veidus, organizēt sacīkstes un piedalīties tajās;
pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās tiesības visās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās organizācijās;
sekmēt mednieku un makšķernieku priekšlikumu un lēmumu realizāciju;
organizēt medību un makšķerēšanas trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes medību suņu izstādes, organizēt tiem treniņus, pārbaudes, kā arī citus pasākumus, veicināt šķirnes medību suņu audzēšanu;
iespēju robežās sniegt palīdzību valsts un pašvaldību institūcijām nelikumīgas medniecības un zvejniecības apkarošanā;
iesaistīt biedrības biedrus dabas aizsardzības jautājumu risināšanā;
izstrādāt un īstenot medību platību apsaimniekošanas plānus;
realizēt uzraudzību attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecas uz medībām un makšķerēšanu biedrības rīcībā esošajās platībās;
sniegt visa veida atbalstu biedrības biedriem;
veicināt medību tūrisma attīstību.
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Dižtalcnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Sīļi"
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Bumbieri"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., Renda, "Eleri"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
mežizstrāde
tirdzniecība
starpniecība
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Ezeri 1"
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu medību un makšķerēšanas saimniecību Latvijā;
Iesaistīt biedrības biedrus medījamo dzīvnieku un zivju populācijas aizsardzībā un vairošanā, dabas aizsardzībā;
organizēt likumiem atbilstošu medīšanu un makšķerēšanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;
organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, jauno mednieku apmācību;
organizēt un piedalīties sabiedrības izglītošanā ar medniecību un makšķerēšanu saistītos jautājumos;
sekmēt un attīstīt un organizēt medību un makšķerēšanas sporta vidus, piedalīties sacīkstēs;
Pārstāvēt biedrības biedru intereses, aizstāvēt viņu likumīgās tiesības valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās organizācijās;
organizēt medību un makšķerēšanas trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
Sekmēt biedrības biedru priekšlikumu un lēmumu realizāciju;
veikt medību suņu ciltsdarbu rīkot šķirnes medību suņu izstādes, pārbaudes, piedalīties tajās, veicināt šķirnes suņu audzēšanu;
iespēju robežās piedalīties nelikumīgu medību un makšķerēšanas apkarošanā;
izstrādāt un realizēt ar medībām, makšķerēšanu, dabas aizsardzību un medību saimniecību saistītus projektus;
realizēt uzraudzību par, ar medībām saistīto normatīvo aktu ievērošanu biedrības medību iecirknī;
sniegt visa veida atbalstu biedrības biedriem;
veicināt medību tūrisma attīstību.
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Ezerlauki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Ezermaļi"
Apvienot fiziskās un juridiskās personas nolūkā veicināt likumīgu medību, makšķerēšanas un citu aktīvu atpūtas veidu un to tradīciju popularizēšanu sabiedrībā;
Piesaistīt biedrības individuālos atbalstītājus;
Medību un makšķerēšanas organizēšana, ievērojot dabas aizsardzības principus;
Veikt mērķtiecīgus biotehniskus pasākumus dzīvnieku populācijas skaita palielināšanai;
Dabisko biotopu un savvaļas floras un faunas saglabāšana;
Augstas medību kultūras un ētikas prasību ievērošana;
Propagandēt medību faunas racionālu izmantošanu, rīkot medību trofeju izstādes, kā arī apvienot Biedrības biedrus, lai varētu īstenot Latvijas Republikas "Medību likumā" paredzētos uzdevumus.
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Avoti"
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kuldīgas nov., Rendas pag., Renda, "Zelmeņi" - 12
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29219523
E-pasts
kurzemes.diki@inbox.lv
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Gaņas"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution