Rāznas iela, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

56° 19' 57.6822", 27° 32' 12.07248"

Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 8
1. Veicināt sabiedrības radošumu, jaunu amata prasmju un iemaņu apgūšanu, savstarpēju sadarbību, iesaisti, mazinot sociālās atstumtības risku ģimenēm, senioriem, bēgļiem, resocializācijas personām, veicinot radošu ideju apmaiņu un izpratni par vērtībām;
2. Saskarsmē daloties un gūstot pieredzi, organizēt neformālās izglītības pasākumus, tai skaitā apmācības skolu pedagogiem un dabas mākslas nometnes;
3. Veicināt cilvēku vēlmi vairāk radīt no atjaunojamiem resursiem un dabas materiāliem, mazāk pirkt un patērēt lietas no videi nedraudzīgiem materiāliem.
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 2
Veicināt visu vecumu invalīdu un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā. Radīt darba vietas un veicināt visu vecumu invalīdu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību.
Sniegt pirmo darba pieredzi skolēniem un jauniešiem.
Organizēt dažādus neformālās izglītības un personību attīstošus pasākumus bērniem un jauniešiem, tajā skaitā ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām (nometnes, radošās darbnīcas, sporta nodarbības, sacensības u.tml.).
Organizēt dabas tūrisma un aizsardzības, kultūras un sporta pasākumus visa vecuma cilvēkiem, tajā skaitā ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām.
Aizsargāt dabas, vēstures un kultūras pieminekļus un veicināt šo vērtību atzīšanu un aizsardzību.
Būvēt un modernizēt tūrisma objektus.
Veidot tūrisma materiāli tehnisko bāzi.
Dibināt kontaktus, atbalstīt un sadarboties ar Latvijas un citu valstu organizācijām, valsts iestādēm un uzņēmumiem ar līdzvērtīgiem darbības mērķiem.
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 22 - 25
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 17
sekmēt Rēzeknes novada Kaunatas pagasta lauku teritorijas jauniešu, pensionāru, pārējo iedzīvotāju sociālo un garīgo atbalstu ekonomiski smagajā dzīves situācijā,
atbalstīt un realizēt Kaunatas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas,
veicināt pagasta iedzīvotājus darboties lauku teritorijas, zivsaimniecības un tūrisma attīstības jomās,
organizēt dažāda veida izglītojošus, audzinošus un radošus pasākumus Kaunatas pagastā,
veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām,
veicināt paaudžu savstarpējo sadarbību un saliedētību.
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 22 - 3
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kuģu un peldošo iekārtu būve (30.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 65
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 17
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 40
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;
sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;
izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 24 - 13
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 24 - 15
Lauku ģimeņu sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.
Neformālās izglītības pasākumu organizēšana.
Sadarbība ar domubiedriem Latvijā un ārzemēs.
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 36
attīstīt jauniešu iespēju radoši darboties un pilnveidot savas iemaņas, veidojot dažāda veida kultūras, sporta un izklaides pasākumus, projektus un seminārus, neformālās apmācības,
veicināt sadarbību starp citām jauniešu organizācijām, pašvaldībām, uzņēmējiem un dažādām sabiedrības grupām,
atbalstīt un realizēt pagastā esošo jauniešu iniciatīvas,
veicināt paaudžu savstarpējo sadarbību un saliedētību.
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 26
Saldūdens zvejniecība (03.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 24 - 16
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 17
- sabiedriskās politikas veidošana un demokrātijas nostiprināšana Rāznas baseina piegulošajos pagastos;
- sabiedrības konsolidēšana kopīgu uzdevumu veikšanai;
- sabiedrības integrēšanās ES veicināšana.
Telefons
+371 64667253
E-pasts
janina-kaunata@inbox.lv
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 14
Veicināt līdzsvara sasniegšanu dabas daudzveidības aizsardzībā, sociālajā, ekonomiskajā attīstībā un kultūras vērtību saglabāšanā.
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 1
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28310006
E-pasts
raznasprojekti@inbox.lv
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 17
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 58
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 70
Saglabāt un popularizēt latgaļu rakstniecību (literatūru latgaļu valodā, latgaļu valodas vēsturi, lietojumu u.c.), izveidojot Vladislava Loča Latgaļu rakstniecības muzeju;
Veikt latgaļu rakstniecības vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un digitalizāciju;
Atbalstīt un veicināt skolēnu izglītošanu par latgaļu valodu un literatūru;
Atbalstīt un sekmēt latgaļu valodas pētniecību;
Organizēt izstādes un ekspozīcijas par latgaļu valodu un literatūru;
Saglabāt tautas atmiņā Vladislava Loča ieguldījumu latgaļu valodas radniecības vērtību apkopošanā un iespieddarbībā;
Nodrošināt Vladislava Loča Latgaļu rakstniecības muzeja uzturēšanu un darbību.
Rēzeknes rajons, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 66
Likvidēts 06.07.2007
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus, motociklus un autodegvielu; individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (52, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Rēzeknes rajons, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 20
Likvidēts 12.10.1995
tirdzniecība ar rūpniecības un pārtikas precēm
tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem
komisijas preču pieņemšana
Rēzeknes rajons, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 21
Likvidēts 26.10.2005
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 56
Likvidēts 03.04.2024
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 66
Likvidēts 21.12.2017
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 24 - 10
Likvidēts 27.10.2016
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 18 - 1
Likvidēts 22.01.2020
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 24 - 4
Likvidēts 31.03.2021
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rēzeknes rajons, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 36
Likvidēts 25.04.2007
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (52.12, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 21
Likvidēts 27.04.2020
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rēzeknes rajons, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 21
Likvidēts 10.08.2006
Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi (02, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (93, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Cita komercpakalpojumi (74, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Operācijas ar nekustamo īpašumu (70, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Transporta papilddarbība un palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība (63, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Autotransports (60.2, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus, motociklus un autodegvielu; individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (52, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Vairumtirdzniecība un komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (51, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Automobiļu un motociklu pārdošana, apkope un remonts; autodegvielas mazumtirdzniecība (50, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution