• lv

Pušmucovas pagasts, Ciblas novads

56° 39' 27.40968", 27° 43' 27.59736"

Aleksandrs M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Staupine, "Kalnāres"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26595927
Al Iv Tex, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., "Ķirši"
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26525173
ČĪGAS, Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sļapnie, "Čīgas"
CREDO, Biedrība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipki, "Griezītes"
veicināt ekonomikas dažādošanu laukos, saglabājot tradicionālo dzīves veidu, dabas un vēstures mantojumu, senās kultūras tradīcijas, nodrošinot ilglaicīgas attīstības iespējas, atbalstot pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanu;
piesaistīt jaunus biedrus, stiprināt biedrības kapacitāti, lai biedrība spētu efektīvi darboties sabiedrības mūžizglītības, dzīves kvalitātes un dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, sociālās atstumtības mazināšanā, pilsoniskās sabiedrības integrācijas procesā;
veicināt jauniešu interešu apzināšanu, aizstāvību, realizēšanu, paaugstināt jauniešu darba kapacitāti un sekmēt lietderīgu un produktīvu brīvā laika pavadīšanu;
veicināt sabiedrības veselību, popularizējot vietējo dārzeņu, augļu, garšaugu un ārstniecisko tēju labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu, kā arī sporta aktivitāšu un pirts procedūru pozitīvu ietekmi uz to;
rūpēties par cilvēkvides aizsardzību, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamos energoresursus, kā arī saglabājot bioloģisko daudzveidību;
sadarboties ar citām Latvijas valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar citu valstu un starptautiskajām organizācijām, veidot sadarbības projektus kopīgu mērķu īstenošanai, kas sekmētu demokrātisku valstu attīstību un sabiedrības nevienlīdzības mazināšanu.
Telefons
+371 26415945
DIMANTS AR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65752550
+371 26565383
G.A.V., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., "Krustiņmājas"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25458299
GRIEZĪTES, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipkas un Gorņi
lopkopība
GSP, A.Ludborža individuālais uzņēmums
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
IRĒNA R, IK
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, 2/7
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65752599
KRUSTIŅUMĀJAS, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
Telefons
+371 65752534
LAGOR, individuālais uzņēmums
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
kokapstrāde,mežrūpniecība,galdniecība
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde un realizčija
tirdzniecība ar kokmateriāliem
ārējā ekonomiskā darbība,importa-eksporta operācijas
lauksaimn.,mežsaimniecības produkcijas otrreizējo izejvielu
iepirkšana un pārdošana
tūrisms,darbs ar vērtspapīriem
Telefons
+371 65734013
LICES, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Snotiuļi
lopkopība, graudkopība
LIEPAS, Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Nūraugi
MĀLKALNI, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sļapnie
lopkopība
graudkopība
Māris Plenkovs, IK
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipki, "Dravnieki"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
MC Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, "Tautas nams"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26474664
Mezgls
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
Veicināt lauku kultūrvides sakopšanu un attīstību;
aktivizēt sabiedrību, pieaugušo un bērnu izglītošanu;
organizēt brīvā laika un iedzīvotāju kultūras attīstību;
sekmēt pieredzes apmaiņas un procesus dažādu vecumu interesēm;
veikt tradīciju izpēti un publicēšanu.
Telefons
+371 26514868
NORIEŠI, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipki, "Norieši"
lauksaimniecība
Priedīte 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipki, "Vientuļi"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
PRIEŽUKALNS, Pušmucovas pagasts zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Snotiuļi, "Priežukalns"
lopkopība
PUŠMUCOVAS JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, "Pušmucovas baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
PUŠMUCOVAS ZEMNIEKS, Ludzas rajona Pušmucovas pagasta kooperatīvā sabiedrība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, Skolas iela 4
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65752530
+371 29360533
RIKO-RI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25917326
Rūc un Ripo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, Jaunatnes iela 4
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29167964
SJT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, "Celmi"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25120180
Sniedziņi, Blontu pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, Jaunatnes iela 6
UPMALAS, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Nūraugi
loppkopība
VIENTUĻI, Ludzas rajons, Pušmucovas pagasts, zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipki
lauksaimniecība
VILIS PLAUČS, IK
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Nūraugi
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
VĪTOLI-II, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Mežernīki, "Jaunvītoli"
lopkopība