Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Adrese iepriekš atradās Purva iela 12A, Valmiera, LV-4201
57° 32' 36.6256896", 25° 23' 11.42070936"

Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Reklāmas pakalpojumi (73.1, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27880035
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29726033
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana (26.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana (17.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29561681
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29416781
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana (27.51, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana (20.15, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana (20.15, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 65905656
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Citu elektroiekārtu ražošana (27.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana (26.40, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67799877
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Sekmēt pašvaldības, uzņēmumu un izglītības iestāžu pastāvīgu un efektīvu savstarpējo sadarbību un partnerību;
veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai;
veicināt karjeras attīstības atbalsta, darba tirgus vajadzībām atbilstošu izglītības programmu un 21. gadsimta prasmēm atbilstošas mūžizglītības ieviešanu un realizēšanu pašvaldībā un izglītības iestādēs;
sniegt pašvaldībai konsultatīvu un praktisku atbalstu pašvaldības attīstības un Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo iedzīvotāju atbalsta jautājumos;
kā sabiedriskā labuma organizācijai caur Biedrības uzdevumu realizēšanu sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, jo īpaši veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Telefons
+371 26180733
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
1. Veicināt mūsdienu aktuālajām tendencēm atbilstošu uzņēmējdarbības vides attīstību Vidzemes reģionā;
2. Veicināt un nodrošināt dažādus izglītojošus, informatīvus un atbalsta pasākumus uzņēmējiem, potenciālajiem komersantiem, jauniešiem un citiem sabiedrības locekļiem par aktualitātēm un tendencēm uzņēmējdarbībā;
3. Pārstāvēt Vidzemes uzņēmēju un potenciālo komersantu intereses dažādās organizācijās un institūcijās.
4. Veicināt uzņēmējdarbības partnerību un sadarbības tīklu veidošanos starp dažādām organizācijām, institūcijām, nozarēm, reģioniem u.c.;
5. Veicināt un attīstīt inovācijas un uzņēmējdarbību ar augstu pievienoto vērtību Vidzemes reģionā.
Telefons
+371 64250880
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64219040 Redakcija
+371 64219043 Reklāmas nodaļa
E-pasts
[email protected] Redakcija
[email protected] Reklāmas nodaļa
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64250880
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem par minētajiem jautājumiem.
Valmieras nov., Valmiera, Purva iela 12A
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20108900

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution